Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jimmie Åkesson’

I dagens DB får Jimmie Åkesson tala ut ordentligt om hans syn på Islamism och de unga. Jimmie Åkesson menar där att lagen måste skärpas för att stävja islamistisk terror och undersöka utbredning av islamiska attityder. Det behövs en nationell handlingsplan mot islamistisk terror. Det behövs en undersökning av ungas attityder för att kunna identifiera grogrunden till islamism. Åkesson uttalar att debatten måste förändras ”Tyvärr har debatten kommit att präglas av rädsla för att säga fel saker och därmed bli anklagad för att vara fientlig mot muslimer och stämplas med epitet som islamofob.”. – Vilket han förvisso har lite rätt i.

Åkesson menar även att det råder en form av slapphänthet att man vägrar ta itu med frågan och att det är allvarligt:

 ”Säpos rapport satte fokus på problemet att personer i Sverige reser utomlands för att delta i träningsläger i terrorgruppers regi. Säpo bedömer att detta har ökat på senare tid och att detta på sikt utgör det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige. Dock konstateras det att man i dag saknar verktyg för att bekämpa detta. I Sverige är det inte som i många andra länder olagligt att delta i sådana träningsläger. Sverigedemokraterna anser att det är hög tid att regeringen täpper till detta hål i lagstiftningen. ”

 So far så låter det som en god diskussion, man behöver inte hålla med om man så inte vill. Men sen kommer Åkessons ”demonisering” av de, muslimerna. Åkesson tar då upp Ordföranden för Sveriges Muslimska råd (SMR) och at en man i hennes absoltuta närhet gripits tre gånger misstänkt för terrorism m.m. Summering av det som han säkerligen vill ska komma fram : t.om de mest respekterade muslimerna har terroristkollegor – . Kan föreställa mig ett framtida frukostbord med Jimmie Åkesson och barn som inte vill äta upp gröten ”Ät upp gröten, annars kommer muslimerna och tar dig”…

Men om vi då kort försöker granska det Åkesson faktiskt föreslår, utan att gå in närmare på argumenten för, utan göra en egen liten analys.

Egen syn på Åkessons förslag:

Åkesson föreslår alltså:  

  1. Hårdare lagar mot terrorism 
  2. Undersöka utbredning av islamism 
  3. Nationell handlingsplan mot islamism

Om vi då diskuterar att man ska ha hårdare lagar mot terrorism. DN har en faktaruta där nuvarande lagar beskrivs

Enligt den nya lagen straffas den som offentligt uppmanar till terror¬brott. Det gäller t ex budskap som manar till terrorism, som sprids via internet. Det blir även straffbart att rekrytera eller att utbilda till terrorism, t ex att ge instruktioner om tillverkning av sprängämnen som används vid terrorbrott. Den nya lagen trädde i kraft den 1 december.”

Detta tycker jag låter acceptabelt, lite svårt att upprätthålla med en god grundpraxis. Frågan är då vad är det Åkesson menar med hårdare lagar ? Detta är inte direkt specificerat från Åkesson mer än att i Sverige är det inte olagligt att utbilda sig i terrorism. Den ovan nämnda lagen motsäger där Åkessons påstående då det klart och tydligt står att det faktiskt är straffbart. Har inte Åkesson läst på ? Eller är det något mer specifikt han menar ? Det har jag ingen aning om.

 När det då gäller att undersöka utbredningen av islamism bland unga så är jag rätt övertygad om att detta görs till viss grad, men det är svårt att reda ut. Man har aktivt arbetat med skolans värdegrund, det är trots allt där många unga spenderar sin vardag och formar sin egen värdegrund och har utvärderingar. Forum för Levande Historia har som uppdrag att motverka nazism, intolerans och nu senast även kommunistiska regimers brott mot mänskligheten – en rimlig förlängning är att tala om extremism i allmänheten – att se grundkärnan. För är det inte det allt handlar om ? Extremism? Vad är egentligen skillnaden mellan en amerikansk abortmotståndare som tar extremistiska åsikter till sig och börjar mörda läkare som utför abort och en islamist som dödar otrogna ?

Att ytterligare verka för en demokratisk värdegrund grundat på alla människors lika värde, tolerans för olikheter och respekt för människovärdet är det bästa vapnet mot extremism. Sen är det inte fel att försöka kolla hur allvarligt det står till. Men detta är svårt. Den undersökning som gjordes angående ungas åsikter om nazism som chockerade dåvarande Statsminister Göran Persson så pass att Forum för Levande historia skapades har totalt sågats därefter. Likaså med UOK:s (upplysning om kommunism) som påvisade att 90% av de unga såg positivt på Stalin och kommunism (något förenklat). Så det är oerhört svårt att kolla utbredningen, men alla former av extremism, hot mot demokrati ska självfallet försöka stävjas.

Slutligen, nationell handlingsplan mot islamism. Detta känns som ett klassiskt politiskt ställningstagande. Det har, enligt mig,  alltid varit så att handlingsplaner, arbetsgrupper mot brott o.s.v är politiska redskap. Det har under lång tid funnits speciella enheter inom polisen vars uppgift är att kartlägga och hantera högerextremism, motsvarighet för att hantera vänsterextremism finns inte. Detta trots att dessa grupper står för mycket förstöring i samhället med nedbrända affärer, sabotage och mycket mer. Regering och riksdag har alltså tidigare utpekat att just högerextremister är lite extra farliga, så pass att de måste ha en speciell enhet för att hantera dem.

Det Åkesson nu vill göra är att ha en handlingsplan mot Islamism för att utpeka dem som en extra farlig grupp. Jag tycker inte man ska dra för stora växlar på detta, utan försöka sätta det i perspektiv. Det senaste jag läst var att man uppskattar att det i Sverige idag finns 250.000 personer som bekänner sig till Islam. Betydligt mer i Sverige och ändå är inte terrordåd en del av vardagen varken i USA eller Sverige. Det kommer alltid finnas extremister, oavsett vilken ideologi de väljer att vara extremist inom.

Det bästa man kan göra är att inte falla in och vilja kontrollera och få svenska varianter av ”the patriot act” i USA. Utan enträget arbeta för tolerans i samhället.

Annonser

Read Full Post »

Så då är Sverigedemokraterna i regeringsställning, samtliga småpartier på högerkanten har minskat i storlek. Kampen om mittenväljaren blir tuffare och vi har en borgerlig minoritetsregering. Hotet med vänsterpartistiska ministrar ser ut att vara avvärjt, men en ännu värre verklighet har besannats. Ett främlingsfientligt parti med rötter i Bevara Sverige Svenskt-rörelsen. Men är då svenskarna främlingsfientliga, eller varför röstar de som de gör ? Jag tror att det är mer ett misstroendevotum mot etablissemanget och demokrati som helhet. Tröghet är ett demokratiskt kännetecken, likaså rättssäkerhet. I en utredning/rapport Från Peera angående svenskarnas kulturella värden, 2010, finns det en hel del intressant läsning om vem svensken egentligen är.

Så istället för att gå in i lynchmobben mot SD och dess anhängare tänker jag försöka nyansera, precis som jag gjort tidigare i mina poster rörande SD. I denna post då se vem ”svensken är”.

När svenskarna får ta fram deras topp 5 personliga värderingar så kommer Ärlighet, Familj, Humor, ansvarstagande och medlidande med på listan. Förändringar är att rättvisa och vänskap har bytts ut med ansvarstagande och respekt.

De klassiska socialistiska slagorden på valaffischer har alltså förlorat sin plats för mer traditionella värderingar. Rapporten menar, något förenklat, att allmänhetens nytta nedvärderas för den innersta cirkeln, en själv och familjen. Det finns enbart marginella skillnader om man frågor en man/kvinna, privat/offentligt anställd.

När det gäller vad ”svensken” värderar högst i samhället:

Då  är yttrandefrihet det absolut viktigaste. Andra positiva värden är fred, miljömedvetenhet, demokratisk process och mänskliga rättigheter. Med detta i bakhuvudet kan man förstå konflikten många känner och som uttrycks i media. Eller som initativtagaren till protesten på Sergels torg mot SD sade på TV. ”Självklart ska de har ätt att säga vad de tycker (red: yttrandefrihet), men de är ju rasister” .

D.v.s Yttrandefrihet är helig, men samtidigt om man inte är demokrat eller respekterar mänskliga rättigheter bör man hålla tyst. Detta är en väldigt kort sammanfattning av denna rapport, som jag reckomenderar att ni kollar igenom då den faktiskt ger en hel del intressanta tankar.

Vad kan detta förklara om SD?

Som jag skrev tidigare så kan dessa attityder förklara svenskens attityd mot SD idag som i helhet är en tuff strid mellan de som tycker man ska trycka ner SD:s yttrandefrihet p.g.a att deras åsikter är fel, de som tycker att de ska ha regeringsmakt, inflytande etc, och respektera demokratiska val. Samt slutligen de som tycker SD ska få yttrandefrihet, säga vad de vill.. men egentligen inte. Svensken har även, enligt denna rapport, gått från ett mer kollektivistiskt tänkande till ett mer individuellt perspektiv där man ser på sig själv och de allra närmaste först. Detta är kanske ett resultat av borgerligt styre, att 80-talister gjort sitt intryck på ”samhällsandan” eller någon annan förklaring. Men det innebär, trots allt, att man är ”sin egen lyckas smed”. Då finns det säkert vissa som gör kopplingen:

Tes: Man skapar sin egen lycka och rikedom -> Deras verklighet: Invandrare är fattiga och går på socialbidrag -> Konklusion, Invandrare är fattiga och går på socialbidrag för att de inte vill skapa sin egen lycka, de är nöjda med att vara det dem är.

 Detta är en väldigt felaktig bild, men en som jag stött på rätt ofta då jag diskuterat politik, följt bloggar och twittrar. Men jag tror att denna syn är på väg att förändras. Även om jag anser att man är sin egen lyckas smed, så får man acceptera att det finns spelregler, och dem är inte lika för alla. Vissa har sämre utgångsläge och behöver få stöd för att spela på lika villkor. SD:s lösning är att sparka på dem som har dåligt utgångsläge, medan jag hävdar att det bästa är att (precis som i golfen) ge dem handikapp så de kan spela på lika villkor.

Read Full Post »