Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Muslimer’

Sverigedemokraternas uppmärksammade inlägg i debatten för några veckor förlöjligades och krossades av media och professorer. Tonen var att SD är dumma, och dumma människor skall man inte ta seriöst. Jag försökte att bemöta mycket av det som de säger sakligt, och det skall jag även nu göra. Jag har haft möjlighet att ta del av SD:s försvar av deras synpunkter (finns på deras hemsida) och jag har med kritiska ögon försökt granska deras försvar nu.

Det första jag vill säga är att jag är alltid skeptisk till statistiska undersökningar, vilket SD lägger mycket vikt i för att stödja deras synpunkter. Statistiska undersökningens utforming är oerhört viktigt för resultatet. Jag skulle kunna förklara hur jag menar långt och länge, men jag väljer istället att länka ett youtubeklipp till en av mina favoritserier genom tiderna, yes Minister, där de förklarar hur opinionsundersökningar går till.

Ha ovan länkade youtubeklipp i åtanke då ni läser mina tankar om SD:s försvar och undersökningar.

Allmänna försvaret

Rent allmänt så talar SD om att deras synpunkter om hur muslimer är gäller för majoriteten av muslimer, medan de som är emot SD visar att det finns de som inte är såsom SD säger. Men de minoriteter som är humanister, västerländska i synsättet o.s.v är inga som SD ser som ett hot, utan den stora majoriteten som förkastar humanism, människovärdet o.s.v. Muslimerna föder mer barn och de kommer därför på sikt vara mer i antal än svenskarna och därmed kommer den ”svenska kulturen” att dö.

Argumenten håller säkert i viss grad. Oavsett om man vill det eller ej så har det västerländska tankegodset sin bakgrund i kristendomen. Värdegrunden har formats genom Katolska kyrkan, Luther o.s.v. som hela tiden har haft den ”barmhärtige” som idealet. Vi kan kalla oss sekulära idag om vi så vill, men tankegodset finns kvar, och detta tankegods kommer inte med modersmjölken hos dem som inte växer upp i väst. Men sedan om majoriteten av muslimer är emot människovärdet eller humanism det är en annan femma som jag inte har någon fakta om, och inte heller SD och då bör man inte uttala sig om hur det är.

Statistiken som bevisar att muslimer vill ha fundamentalism

Det finns flertalet undersökningar som SD försöker bevisa att Musimer är fundamentalister, en av dem är i bokform (och jag har inte lyckats fått tag i den) men en annan är gjord av ICM och kan finnas på deras hemsida (Direktlänk)

När jag ser denna fråga så tycks jag märka att när jag kommer till frågan om Sharialager skall införas i Storbritannien eller ej så har jag en viss sinnesstämning av ”vi och dom”, där en ”Britt” är Vit och icke muslimsk, man blir alienerad av frågorna.

Majoriteten av de tillfrågade muslimerna tycker att de har blivit mer ”alienerad” fårn det brittiska samhället och det västerländska det senaste året. (Alienerad kan enkelt förklaras med ett Vi och Dom, de är inte en del av England utan en egen grupp) Likaså så tror muslimerna som tillfrågats att det är mer fundamentalism hos muslimer då än innan. Så vid det här stadiet har frågorna lett fram till att man diskuterar om muslimer är britter eller ej. Och så kommer käftsmällen.

Do you think that relations between Muslims and white, British people are getting better or getting worse?”

Frågan kanske inte låter så ofarlig. Men sätt den i ett sammanhang och tänk på vad det faktiskt står. Hur hade du som boendes i ett annat land i flera generation kanske t.om få höra frågan ”Tror du att relationen mellan muslimer och vita, brittiska invånare blir bättre eller ej”. Detta är en väldigt luddig fråga. Men det är en polaritet. Muslimer är inte Britter, därför att Britter de är Vita och icke-muslimer per definition.

Verkligheten, en Minoritet av brittiska muslimer.

Verkligheten, en Minoritet av brittiska muslimer.

Nästa fråga är om möjligt ännu mer vinklad. Frågan som ställs är ”vilken åsikt är närmast din egen”. Och alternativen man har är:

Västerländska samhället är dekadant och omoraliskt och muslimer skall försöka bringa det till ett slut, om nödvändigt med våld”

Eller

”Västerländska samhället kanske inte är perfekt men muslimer som lever i det skall leva i det och inte försöka bringa det till ett slut”

Samt att man kan vägra.

Ja, återigen här. Finns inget alternativ ”Jag är nöjd med samhället här” eller ”Jag anser att samhället inte är perfekt, men man skall försöka förändra det på demokratiska vägar” eller liknande.

För en muslim finns det alltså två alternativ. Antingen förstör man det västerländska systemet med våld, eller så gör man inget… Heder till muslimerna som dock tar åsikten att låta samhället vara (80%).

Det följer ännu mer vinklade frågor som verkligen sätter in en i en negativ stämning där bland annat 96% anser att muslimerna som gjorde terror-attacken i London gjorde fel. Enbart 1% var positiva.

Sen i slutet efter alla dessa frågor kommer frågan om Sharialagar i England. Som dessutom inte är för hela Storbrittanien utan säger om ” areas which are pre-dominantly Muslim”. Vilket jag tolkar som att man skulle kanske ha Sharialagar i Rosengård, Tensta, Rinkeby då det är mest muslimer där. C:a 40% för 40% emot.

Denna undersökning var väldigt vinklad med frågor som i mina ögon är väldigt fel ställda som leder undersökningen i en riktning. Att SD tar allvar på denna förstår jag, för de kan finna de enskilda frågorna som stödjer deras teser, men om man ser helheten så tror jag inte man har något att oroa sig för.

En annan rapport de hänvisar till är Living apart together från 2007 som jag även har läst.

Snittet är att 59% av muslimerna vill leva under brittisk lag, 28% vill leva under Sharia. Sen att man vill betyder inte att man skall göra allt för att få det. 36% av 16-24 åriga muslimer tycker att om en muslim konveterar skall han straffas med döden. (Det kan i och för sig vara oroande). 13% av de unga uttalar sig positivt om Al-Qaeda. Men det betyder inte nödvändigtvis om att de gillar allt de gör. Men muslimerna i Storbrittanien vill integreras 60% av dem vill ha deras barn i mixade skolor. 59% anser att de har mer gemensamt med icke-muslimer i Storbrittanien än muslimer utomlands. De har alltså integrerats till viss grad. De är britter i första hand.

Självklart finns det kulturella skillnader. Men det undersökningen faktiskt visar är att integrationen lyckas, men det behövs mer. De tär inget problem i det stora hela, en stor majoritet av muslimerna integreras och respekterar det brittiska samhället. Om man lyssnar på vad SD säger och uttrycker så är en majoritet av dem emot det västerländska samhället och vill krossa det. Forskningen visar motsatsen.

För att avsluta med en tanke:

Detta är kanske SD:S nya partilåt ?

Annonser

Read Full Post »

Jag har funderat en hel del på Sverigedemokraternas syn, och speciellt deras tanke att muslimer och andra ”icke-svenska” individer i samhället får allt serverat på ett fat och att samhället anpassar sig efter dem, och inte tvärtom. Jag såg även i TV-soffan då han debatterade emot Maud Olofsson att han hade inget emot muslimer så länge de ”blev svenskar”. Jag har själv stött på detta resonemang från personer som kan rösta på allt från vänsterpartiet till SD och hela skalan däremellan. På ytan tror jag att man kan faktiskt se att de har rätt i vissa frågor, även om de inte tar upp just dessa exempel. Jag vet att detta är rätt provokativt men det finns många frågor där man klart gör en skillnad mellan en grupp och en annan gällande lagstiftning och politisk reglering.

Viktiga artiklar för att hänga med i det som hänt, förutom att läsa min blogg:

Sverigedemokraternas inlägg i Aftonbladet

Jan Hjärpe om SD

Statsvetare Marie Demker bedömmer SD

VD Islamic Center kommenterar SD

”Svenska medier leker på Sverigedemokraternas villkor”

Unga muslimer ”det har blivit ok att kritisera muslimer”

Men nu till mitt inlägg:

Kyrkan och homosexuella vigslar

Kågeröds Kyrka

Representant för Svenska Kyrkan

Den 1 januari 2000 så skildes svenska kyrkan och staten ifrån varandra, men den betraktas fortfarande som en ”folkkyrka”. Det finns vissa juridiska områden där regering fortfarande har inflytande men inget av markant karaktär. Men vi har som ni vet kyrkoval kvar där politiska partier är de som kämpar om makten inom kyrkan.

Om vi då ser på homosexuella vigslar, oavsett om man är för eller emot (detta avgörs för övrigt nu inom dagarna). Regeringen har diskuterat dessa frågor och det har varit tal enbart om den kristna tron skall tvingas att viga homosexuella. Man kan argumentera emot detta om man så vill med utgångspunkt från religionsfrihet, men tydligen gäller inte detta gällande de kristna församlingarna. Däremot har jag mig veterligen inte hört något om att Synagogor, Moskéer och liknande församlingar skall på samma sätt vara tvungna att på något sätt viga mellan homosexuella individer.

På ytan ser detta ut som en väldig orättvisa, och ännu ett tecken för SD att påvisa hur man ”fjäskar” för de ”andra” som här slipper att påtryckas ”homovigslar”. Men de fakto så är det ju faktiskt så att det enbart är folkkyrkan, den svenska kyrkan, som har vigselrätt utav alla dessa, och det är just vigselrätten som ligger i regeringens händer att ge eller taga från. Personligen hade jag nog föredragit att inget religiöst samfund hade vigselrätten, utan det är upp till statsmakten så kan de religiösa samfunden njuta av total religionsfrihet – vilket jag tycker är helt rätt i ett demokratiskt samhälle.

Edit : Kyrkan har röstat igenom homosexuella vigslar

Arbetsmarknaden – Socialbidrag m.m.

Myten att invandrare tar så mycket bidrag, inte vill jobba och är en last för samhället är starkt förankrat i det svenska samhället är min erfarenhet. Är detta en verklighet eller ej ? Det vågar jag inte svara på. Det känns lite oklokt att referera till en utredning jag inte vet namnet på, men jag gör det i alla fall. När jag studerade i Lund så fick jag ta del av en statlig utredning (har för mig detta måste ha varit runt 2004) som undersökte socialbidragstagandet och kopplingen mellan social situation, etnicitet och brott.

Denna undersökning tyckte jag var väldigt välformulerad, lite väl ”röd” i slutsatserna för min smak, men fakta är trots allt fakta. Det denna undersökning kom fram till då var:

    • Om man tar generella mönster och jämför invandrargruppen som ett kollektiv och ”svenskar” som ett kollektiv så ser man att svenskar är mer benägna att ta socialbidrag. Många invandrare, framförallt från arabvärlden, vägrar ta emot socialbidrag och det är inte förräns 3-4 gången de tar pengarna av nöd. Det är en skamm i dessa kulturer att ta emot allmosor.

    • En svensk i samma socio-ekonomiska situation som invandrarna är marginellt mer benägen att begå brott såsom snatteri och stöld. (D.v.s om en svensk befinner sig på samma inkomstnivå, samma utsatthet som invandrare gör i Rosengård, Tensta o.s.v. så har den högre benägenhet att ”TA” det den behöver).

Jag vet inte hur mycket vikt man skall lägga vid denna undersökning, jag hade gärna velat se en ny undersökning om detta. Men poängen är rätt intressant än då. SD och deras gelikar verka göra gällande att det är just p.g.a att de är muslimer och har annan kultur som gör dem till våldtäktsmän, tjuvpack och annat patrask. Medan det kanske faktiskt är så att det är deras utanförskap som skapar problem, det är integrationen. Invandrarna lär sig inte språket, de bor i sina kluster (precis som ”Svenskarna” har sin svenskby i Spanien) och har ingen anledning att lära sig svenska språket för alla i området talar deras språk.

Det är helt naturligt att man grupperar sig hos liktänkande, med samma kultur som ens egen. Felet är inte invandrarnas, felet är politiken. Se bara till er själva, om ni skulle flytta till Saudi-arabien, vart vill ni helst bo ? I ett arabiskt kvarter eller i den ”västerländska zonen” med amerikaner, britter, svenskar o.s.v ? Jag tror svaret är rätt självklart för de flesta av oss, hos dem som är oss lika.

Den tanken att det är socio-ekonomiska faktorer som påverkar, och inte de kulturella är en intressant tanke som man borde fundera över.

Muslimer är annorlunda, har annorlunda synsätt icke förenligt med demokrati.

Är det såhär muslimer är ?

Är det såhär muslimer är ?

Detta argument hör man ofta, och kan utläsa. Det finns flera muslimska stater som är demokratiska, kanske inte med lika stor välvilja mot mänskliga rättigheter som i väst, men trots det en demokrati (Turkiet är ett av flera exempel). Så att muslimsk tro skulle vara oförenligt med demokrati är felaktigt, däremot kanske det finns lite olika syn på mänskliga rättigheter, se t.ex Sharia-lagar.

Men precis som det finns extremister i kristna rörelsen som dödar abortläkare i USA (t.ex) så finns det extrema rörelser inom Islam, fast dessa verkar vara mer i antal och bättre organiserade. Men det är alltid farligt att låta en minoritet representera en majoritet. Åk ut till systembolaget i Rosengård en fredag-eftermiddag och du ser många muslimer som köper sprit, klär sig svenskt, talar svenska och ser på Idol och allt annat som kan anses ”Svenskt”. Det är inte så att alla går runt i Burkha och slår sina kvinnor då de kommer hem och säljer döttrarna sina för några hundra kameler…

Om vi nu tar detta med att assimileras och bli svenskar som tanke. Är detta något som behövs ? Ja självklart till viss mån. Devisen att man tar seden dit man kommer är naturligt anser jag. Om jag skulle flytta till Saudi-arabien med framtida fru och barn så hade jag varit tvungen att acceptera att de inte tolererar att kvinnor åker bil ensamma, att de skall bära burka o.s.v. Jag visar respekt för den kulturen jag lever i, och lever efter deras regler och lagar. Men det betyder inte att jag slutar äta köttbullar med potatismos, att kolla på Idol via web-tv och kanske går på julottan och lyssna på lite härlig julmusik (om jag orkar gå upp). Det betyder inte heller att jag skall sluta bära mitt eventuella konfirmationskors runt halsen, (om jag inte är i en representativ roll).

Så detta med att ta seden dit man kommer är något som är viktigt, men det finns gränser hur långt detta skall gå. Diskussionen kring burka o.s.v. grundar sig i gränsdragningen där. Om det är OK för en kristen att ha stort kors runt halsen och tatuerat kors på armen (såsom Carola t.ex) är det då inte OK för en muslim att ha burka eller någon annan religiös symbol för deras kultur och tro ? Detta är en fråga som man får ställa sig själv och fundera över.

Slutligen

På YTAN så kan man faktiskt finna argument för att SD har rätt. Att andra religioner än ”vår kristna” fjäskas för, att de får samhället att anpassa sig efter dem. På YTAN kan man se att muslimer/invandrare begår mer brott, och att de inte vill anpassa sig. Det är socialt utsatta som begår fler brott och muslimerna är socialt utsatta, alltså är det inte religionen som orsakar brotten.

Men frågan är bland annat i slutänden? Är det p.g.a att de är annorlunda eller att integrationspolitiken är fel ?

Read Full Post »

Sverigedemokraterna, propaganda från 30-talet ?

Sverigedemokraterna, propaganda från 30-talet ?

Jag har blivit lite smått imponerad över Jimmie Åkesson då han väl debatterat i media, han är skicklig debattör och är en expert på att spela martyr. Jag är även övertygad om att det som sägs officiellt i många sammanhang är populärt (t.ex ”Man tar seden dit man kommer”). Men om man studerar partiet lite noggrannare så får man en mer nyanserad bild av partiet. Med deras senaste debattinlägg i Aftonbladet så kom nytt lys på denna politiker och detta parti.

Professor Jan Hjärpe uttalar sig i DN om att detta är ett rent naziutspel.

– Om man byter ut muslim mot jude i debattartikeln så blir den precis en kopia av nazisternas propaganda under 30-talet. Den byggde också på att ta upp enskilda problematiker som gäller ett fåtal och låta dem gälla för en hel folkgrupp.

Enligt Jan Hjärpe finns det en risk att Sd nu sätter agendan för vad som ska diskuteras.

Jan Hjärpe har en mycket god poäng i det han säger, och det är självklart något som politikerna tänker på idag, invandring, integration får inte bli en valfråga om man vill se till att SD inte är med i rikspolitiken. Sedan kan man fråga sig om återanvänd propaganda från 30-talet fungerar i det moderna informationssamhället vi lever i idag.

Men nu till artikeln av SD

Där han har rätt: Men för saklighets skull så tänker jag ändå ta upp saker och ting som Jimmie Åkesson tar upp som faktiskt är klokt. Det första han tar upp är, förenklat sagt, att det finns en syn att utvecklingen av världen är linjär, där Västvärlden är Idealet och alla andra strävar dit. Detta är ett faktum som påverkat politiken på väldigt många områden, allt från bistånd till politik. Biståndspolitiken för inte alls så länge sedan gick efter en linjär syn av typen : ”Zambia har det ungefär som vi hade det på 1800-talet innan industrialiseringen, de måste industrialiseras för att gå vidare precis som vi gjorde, alltså ger vi stöd till de tunga industrierna.”

Så självklart finns denna syn, men jag tror ändå att bilden är mer nyanserad idag än den en gång var. Men han har en poäng i att västvärlden i helhet faktiskt kanske inte är idealet för resten av världen utan det kan finnas människor, religioner, grupper som inte vill gå vår väg utan vill gå en egen väg. Hela världen behöver inte bli USA light ! 🙂 Så Åkesson har en viktig poäng som jag tror det är bra att man skall vara medveten om oavsett politiskt ståndpunkt : Väst är INTE idealet för alla i världen.
Där han har fel: Sedan Åkessons syn på Islam kan säkert någon mer religiöst bevandrad än mig kommentera, men att Islam inte har ett kärleksbudskap är säkerligen taget ur luften, annars hade de inte haft Zakat och liknande ritualer där man skall hjälpa dem svaga i samhället o.s.v.

Han är dock skicklig att måla upp en skrämmande bild

”en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.” .

Jag hoppas verkligen inte att detta är så som det är. Men samtidigt skall man ta undersökningar med en nypa salt. Jag jobbar själv för ett opinionsinstitut idag så jag vet hur man kan vrida och vända på statistik om man så vill. Så jag hade gärna velat veta vart denna undersökning finns tillgänglig, vilka gjorde den och till vem.

Så om man summerar artikeln. Muslimer kommer till Sverige och vi anpassar oss till dem, och tillslut så är Sverige Bagdad Light med Sharia-lagar och sedlighetspoliser på gatorna. Detta skrämmer Åkesson och han tänker arbeta för att behålla svenskheten.

Summa summarum

Jag kan förstå att det finns människor som röstar på Sverigedemokraterna. Bilden som media ofta ger av invandrarna är trotts allt oftast negativ. Invandrare är de kriminella = enligt mycket av Media och att ”Svenskarna” måste anpassa sig till ”dem”, inte tvärtom. Det har funnits motioner som fått mycket utrymme i media om att förbjuda kyrkringning i byarna för att det kan göra muslimer upprörda o.s.v vilket frustrerar många.

Men det finns en fara att skapa ett VI och DOM tänkande, tillslut så upphör ”dom” att vara människor, dom är bara ett hot, ett hot som är omänskligt men hotar vår existens. Precis på samma linje uttalar sig vår Statsminister i DN för övrigt. Och tillägger:

– Som statsminister har jag agerat för att uppmuntra att muslimer, kristna, icke-troende i Sverige ska leva sida vid sida i ömsesidig respekt, för att jag tror mer på ett sådant samhälle. Det är ett sådant samhälle jag vill se mina barn växa upp i.

Och jag kan inte mer än att hålla med om denna vision.

Read Full Post »