Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2010

Hittills så har jag nästan uteslutande skrivit artiklar där jag kommenterar något, då det fallit sig mest naturligt. Men idag blir det lite annorlunda – då jag befinner mig hemma i Skåne. På datorn så hittade jag ett dokument som jag skrev för lite mer än ett år sedan, tankar jag hade då om vad jag skulle vilja förändra. Med lite tur så kommer jag få möjlighet någon gång att påverka detta. Nedan så postar jag det mest genomtänkta förslaget. Det är inte perfekt, och det var enbart en tanke jag hade innan jag började beläsa mig mer på kommunal förvaltning. (Det talades en del om detta i senaste Agenda också).

Malmö Arena, ett populärt skrytbygge

Oansvariga kommuner/landsting – Om finanskrisen

Min bild av Sveriges kommuner och landsting är att det finns väldigt många som agerar kortsiktigt, oansvarigt och på många sätt rent utav idiotiskt. Anledningen till detta är enkel, det är tillåtet! Väldigt få av de svenska kommuninvånarna tror jag har någon aning om vem som styr deras kommun, och vad dem spenderar pengar på. Ointresset verkar i mina ögon stort, och då är det självklart att insynen, kontrollen, och intresset för vad politikerna spenderar pengar på är lågt och därmed deras möjligheter stora. Det är säkerligen därför PBL och liknande beslut/bestämmelser som reglerar kommuners ansvar ofta ger kommunerna ett ansvar över tid som sträcker sig längre än mandatperioden. Kommuner skall helt enkelt tvingas att ha ett långt perspektiv och ta ansvar.

Mitt förslag har inspirerats, tro det eller ej, av en brittisk satir från 80-talet, där man drev med ”local councils” och deras inneffiktivitet. I denna satir så gavs ett förslag hur man kunde radera problemen med dessa kortsiktiga kommunala projekt som bara är slöseri med skattebetalarnas pengar. Förslaget har sedan jag först såg programmet för flera år sedan grott och skapat en bild av hur det skulle fungera i verkligheten.

Det finns säkert en del av er som kommer säga ”är det inte så redan”, och visst, till viss grad finns en form av kontroll – men detta är ett ytterligare steg i detta.

Förslaget är som följer. Varje kommun måste inför varje större investering/projekt eller större utgifter presentera krav på vad som behöver infalla för att projektet/investeringen skall anses vara väl utfallen, som skall godkännas av partistyrelsen och även noteras i regionen/Landstinget. T.ex en fiktiv kommun väljer att spendera 15 miljoner på en ny ishall.

Ishallen Björnen

Kostnad: 15 miljoner
Byggnation klar: 2010: Mars

Beräknad intäckt 2010: 630.000 kr.

Antal dagar per år med aktivitet : 40

Det ovan är en väldigt förenklad modell, men det skulle då göra det möjligt att bedömma projekt, och utvärdera dem. Blev det som kommunen ville ?. Detta skall sedan sammanställas varje år, och presenteras i rapport. Jag kan mycket väl tänka mig att aftonbladet och media gärna hade velat presentera detta i tidningar med rubriken ”Dessa är de bäst styrda skånska kommunerna- och de sämsta”. Kommunledningen hade då tvingats ta större ansvar, och deras agerande hade fått konsekvenser. Det säger sig självt att en kommun där 90% av projekten anses vara misslyckade, knappast är väl styrda…

Annonser

Read Full Post »

Monarkin i Sverige är stark, samtliga mätningar under lång tid har visat att monarkins stöd i Sverige är stark. I den senaste mätningen har DN frågat om kungen bör stiga ner till förmån för kronprinsessan. En lite konstig fråga kan jag tycka (men förstår att det är aktuellt med tanke på att samma fråga är högaktuell fast med Margarete i Danmark). Denna fråga säger i sig inget om stödet för monarkin, och det kan tolkas på olika sätt. Jag som själv arbetat för ett opinionsföretag med liknande telefonintervjuer vet att man ska nog ta detta med en nypa salt. Den exakta frågan som ställdes var :

”Anser du att det är dags för kungen att lämna över tronen till kronprinsessan Victoria”

Att frågan är ställd på detta sätt betyder det inte att alla som svarat faktisk haft just Victorias ev. övertagande i huvudet. Jag kan tänka mig att många spontant svarade ”Det där har jag ingen åsikt om” , ”Vet inte”, ”Jag vill inte att nån av dem är monark” o.s.v. varefter kan telefonintervjuaren kan ha ställt följdfrågaor, förtydliganden där till och med egna åsikter avspeglat sig. Allt för att framtvinga ett svar. Pressen på intervjuaren är stor att faktiskt få ett svar, eftersom det finns ett riktmärke på hur många svar en intervjuare ska få per timme.

Opinionsundersökningsföretagen är givetvis intresserade av att samla in statistiken på så få arbetstimmar som möjligt, vilket leder till att de mest effektiva intervjuarna belönas. Intervjuarna vill givetvis få ett svar snarast möjligt. Därför kan intervjuaren ha påverkat den tillfrågades bild av vad frågan egentligen handlar om ,allt från den faktiska frågan till om det hade varit OK om kungen steg ner från tronen.

Jag känner givetvis inte till inte hur Synovate arbetar med kvalitetskontroll, och min erfarenhet säger mig att alla dessa undersökningar ska man ta med mycket stora nypor salt och med stort tolkningsutrymme. DN diskuterar vidare om att det är ovanligt med tronskifte där de bland annat citerar Eva Queckfeldt. Queckfeldt som jag förövrigt hade delade meningar med då jag studerade historia i Lund… Hon ansåg att krig och kungar var ointressant och hoppade över det, samt kallade Gustav Vasa för totalitär diktator och att Sverige var en militärregim liknande den Saddam hade i Irak…. Jag blev mycket frågande då jag anser att man absolut inte får blanda ihop begrepp på detta i mina ögon onyanserade vis.. men det är en helt annan historia.

Poängen som förs fram av Queckfeldt är i alla fall att monarker sällan lämnar tronen så länge de är i livet, och att det är en del av prakten. Kontinuitet, känslan av att vara en del av en lång historisk tidslinje är något som monarkin bland annat står för.

Om vi tar tanken om att kungar ska avgå då de blir gamla för att få fram de yngre, vad sänder detta för signaler egentligen? Naturligtvis kan man se det positiva (låt de unga få ta över, att förnya sig är ju trots allt inte fel) men även det negativa (desto äldre du blir desto mindre kompetent är du att utföra ditt arbete, du är gammal och mossig – ingen vill lyssna på dig). Det är givetvis extrema polariseringar.

I grund och botten borde detta vara en fråga för regering och riksdag att diskutera, samt för monarken själv. Jag tror dock knappast att nuvarande partier oavsett färg (undantaget Vänstern) skulle tvinga fram en förändring eller uttala åsikter om detta. De står bakom Torekov och så ska det förbli.

@bloggitik-c2c2e61d

Read Full Post »