Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2009

Socialdemokraternas Jobbkongress

Socialdemokraternas Jobbkongress

Sådär, sossarna har nu avverkat ungdomarnas del av den intressanta S-kongressen, och det finns en hel del intressanta saker att se i deras politik. För ett parti med en partiledare som enbart 24% av svenska befolkningen tycker skulle vara skicklig att leda en regering, där till och med LO anser att Reinfeldt är bättre än Mona. (allt enligt SKOP ) Ja med ett sådant parti behövs verkligen en politik som imponerar !

Jag tänker i första hand rikta in mig mot de Unga, då det är i första hand den politiken jag intresserar mig för.

Arbetsmarknad

Barn och ungdomar är den bästa tillgång vi har! Det tycker jag ska genomsyra det här området. – Thomas Bodström

Socialdemokraternas viktigaste punkter för att skapa en bra arbetsmarknad för unga kan sammanfattas med (enligt dem själva)

 • Jobbstart – Lärling eller subventionerad anställning
 • Trainee i den offentliga sektorn där nyutexaminerade akademiker kan komma in på statliga myndigheter.
 • Höjt studiemedel och bidrag till studenter med barn.
 • Förstärka komvux för dem som saknar fullständig grundskole eller gymnasiekompetens
 • Fler hyresrätter via investeringsstöd
 • Tydligare krav på kommuners bostadsplanering.


Kommentar: Ja vad kan man säga, bravo 🙂 jag är inte så etsad i mitt tyckande att jag inte kan tycka saker och ting som socialdemokrater för fram är bra. Det är dock ett problem, socialdemokraterna verkar fortfarande ha kvar synsättet att alla skall vara inom staten, det är inom staten man skall växa, värka och agera. Som ett resultat av det så väljer de specifikt att skapa traineeprogram till statliga myndigheter. Varför ger man inte stöd för det även för nyutexaminerade akademiker i den privata sektorn ?

Men jag förstår poängen, jag är själv relativt nyexad samhällsvetare, och alla i min sits vet att bland de svåraste grupperna att få ”komma in” på arbetsmarknaden är samhällsvetarna, de som skall jobba statligt.

Sedan att ge mer pengar åt studenter, ja det är väll trevligt men det är inte det viktigaste för att skapa en bra arbetsmarknad för ungdomar. Jag har själv svårt att tro att denna satsning hade varit kostnadseffektiv eller specielt samhällsnyttig, även om det innebär att studenter kan festa en gång extra i månaden eller skippa nudlarna på lördagkvällen.

Jultomten kom på besök också :)

Jultomten kom på besök också 🙂

Skolpolitiken

 • En sak tror jag att vi alla är ense om: att Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Därför vill vi socialdemokrater självklart satsa brett, från förskola till forskning – Anneli Hulthén

De viktigaste punkterna i skolpolitiken, enligt dem själva var: 

 • Nationella prov ska genomföras i åk 3, 6 och 9.
 • Vi vill se fler vägar in i läraryrket. Vi är positiva till nya intagningsregler såsom intervjuer, tester och praktik med bedömare i skolan.
 • Vi vill införa AT-tjänstgöring för lärare.
 • 25:4 -regeln bör återinföras. Dessutom bör fler former av ingångar till högskolan utredas.
 • Högskolornas utbildning ska få starkare koppling till den senaste forskningen.

Kommentarer: Här har jag betydligt mer att ”klaga på”. För det första det är redan nu alldeles för lätt att komma in på lärarutbildningen, och en relativt enkel utbildning kan jag tycka som själv gått den. Att då skapa fler vägar för dem som inte ens kan komma in idag att komma in lär urvattna läraryrket ytterligare. Jag ställer mig däremot positiv till AT-tjänstgöring då detta ger möjlighet att praktik och teori från lärarutbildningen faktiskt omvandlas till verkligheten och att lärare får det stödet de behöver i verkligheten den första tiden. En stor kostnadsfråga naturligtvis, men bra.

Slutsats: Jag tycker faktiskt att förslagen som hittils har klubbats igenom är rätt bra, inte så mycket att klaga på om jag skall vara helt ärlig. Om man KUNDE bortse ifrån att om Sossarna kom till makten skall skrota de nya läroplanerna så skulle en socialdemokratisk valseger inte vara en total katastrof för de unga.

Men nu är det så att man inte kan bortse ifrån att de vill skrota den nya gymnasieskolan, där praktiska lagda elever, teoretiska elever och alla elever syns och får möjlighet att växa och gå i en skola skapad för dem, där de får växa och bli de arbetande individer de vill bli.

Annonser

Read Full Post »

Ja idag öppnar den stora S-kongressen i Stockholm, denna viktiga kongress som kan spela så stor roll i vad socialdemokraterna kommer ha för roll (om någon) i framtiden. Skall socialdemokraterna gå åt vänster eller åt höger i deras politik, eller följa vinden på ett väldigt flexibelt sätt. Jag har idag läst igenom Monas debattinlägg i DN och det som står skrivet i andra tidningar och kan konstatera att det är traditionell socialdemokratisk politik, som kanske kan fungera. Rätt saker sägs till deras väljare, men jag tycker att fokuset är väldigt främmande för mig. De underliggande betoningarna och därmed deras syn på samhället känns väldigt förlegat.


Socialdemokraterna – För Sverige, mot Tiden.

”Folket har slutat tro på regeringens jobbpolitik”  DN

Mona Sahlins debatinlägg är ett inlägg som säger rätt saker (D.v.s vi vill ge jobb), men undertonerna gör mig oroad. Och det är dessa undertoner jag vill rikta in mig på. Så jag försöker skala bort partipropagandan (saker som att borgerligheten ökar klyftor, orättvisor och slår på de fattiga).

Sveriges framtid - Industrin ?

Mona börjar med att säga att fokus ligger på att skapa jobb, so far so good, det skall vara nyskapande, också bra. men sen kommer det skrämmande med undertonen.

Ambitionen är lika tydlig: Vi måste ta tillvara potentialen hos industrin – men också hos den växande tjänstesektorn”.

Följt av att man även skall ta till vara utvecklingskraften hos entrepenörer, enmansföretag o.s.v. Helt enkelt man skall ta tillvara på alla områden i samhället där det kan ges jobb (ok, kan tycka att man borde vara lite mer precisis).

Det som är skrämmande här är att fokus ligger så klart och tydligt på INDUSTRI, det andra är sekundärt, att satsa på industri. Vi lever inte på 1800-talet längre, utan vi lever i en global värld där ”The Virtual State” (länk till utdrag ur detta verk: Länk) blir verklighet.

Antal arbetare per sektor (historiskt perspektiv) (Klicka för större bild)

Sammanfattad statistik för antalet arbetande per sektor 1855-2000 i Sverige.

Ett samhälle där mer och mer av produktionsfaktorerna flyttas från de västerländska länderna till utvecklingsländer (låglöneländer). Det som västvärlden sysslar med är administration, Forskning & Utveckling, Service och de essentiella samhällstjänsterna. Detta är en verklighet, det går inte att fortsätta drömma om de stora industrikomplexen som skall ge folket arbete. Denna tiden är förbi, vi har inga stora varv längre, och vår bilindustri går dåligt. Insée att vi lever i ett nytt århundrade med nya förutsättningar och en ny verklighet där Industri är på nedgång. Att då peka ut detta som nr 1 att prioritera är som att investera pengar i ett företag som sysslar med slavhandel mellan Afrika och USA…

Ytterligare kommentarer:

Mona talar sedan om att det behövs mer kunskap och kompetens, och jag undrar om det verkligen är där problemet ligger. Jag personligen känner mer personer som har en hög utbildning (men inte får jobb p.g.a brist på erfarenhet och LAS) än jag känner personer som är lågutbildade och inte får jobb p.g.a det. Att få folk till arbetsmarknaden handlar inte bara om utbildning, vilket jag tror att Mona vet innerst inne.

Samtidigt rapporterar Expressen att t.om de egna väljarna tycker att Mona Sahlin gör ett sämre jobb eller lika bra än vad Göran Persson gjorde medan borgerligheten verkar ha en förkärlek för Göran Persson. Och det kan jag förstå, han var i mina ögon en bättre retoriker. Hans klassiska emotionella approach av typen ”Tänk på Agda, 87 år, som sitter i en etta och får besök av sin son en gång i veckan och resten av veckan sitter ensam. På vilket sätt skulle en skattesänkning göra hennes liv bättre ?” var mycket effektivt framför tv-kamerorna.

Aftonbladet förtydligar när det gäller förtroende att utifrån samtliga tillfrågade har bara 23% Stort eller mycket stort förtroende för Mona (att jämföra med Reinfeldts 52%). Den enda gruppen där Mona kommer nära 50% är bland de egna väljarna. Men det är ändå skrämmande att bara hälften av de socialdemokratiska väljarna har mycket stort eller stort förtroende för Mona Sahlin, att jämföra med att 97% av moderaterna har stort eller stort förtroende för Reinfeldt.

Socialdemokraterna – En röst från det förgångna och en skev världsbild ?

Jag har ovan visat hur debattinlägget visar att under ytan så lever de kvar i ett industrisamhälle mentalt, de har inte accepterat den nya världen vi lever i. Men det är inte bara synen på tiden som är felaktig. Mona tar naturligtvis till statistik för att visa att hon har rätt, det gör ju alla. Jag jobbar ju själv extra på opinionsinstitut så jag vet lite om styrkor/svagheter med detta. Men det är kanske inte resultaten i sig som är problem här, utan Monas slutsatser. Precis som mina ovan citerade statistik skulle det vara skoj att veta följdfrågorna och deras svar.

 • Hela 54 procent av svenskarna anser att regeringen inte levt upp till löftena från 2006 att fler skulle komma i jobb och färre i utanförskap.

Ok men vad säger detta egentligen ? Det är väll mer relevant om medborgarna tror att det är regeringens FEL att de inte levt upp till löftena. En rimlig följdfråga hade varit ”Tror du att det är den ekonomiska krisen eller falska löften som resulterat i detta ?” utan denna fråga är dessa 54% intetsägande. Det kommer komma en undersökning snart där frågan ”Tror du att socialdemokraterna hade gjort ett bättre jobb att leda Sverige ?” när vi har svaret på den frågan, då kan antingen Reinfeldt eller borgerligheten mysa då denna fråga är betydligt mer uttömmande.

Jag tror inte man skall underskatta denna kongress och dess betydelse. Det är en kamp mellan höger och vänster-sossar. En kamp mellan gammal, föråldrad, ideologi och det moderna. Just nu ser det ut som att den gamla, förlegade och vänstersossar är de som styr. Men vi vet inte förrän kongressen är över. (Personligen så är det som att välja mellan pest och kolera, men jag ser hellre en högersosse i opposition än en vänstersosse)

Read Full Post »

Hobbygymnasium ?DN rapporterar idag att Gymnasiets kurser skall synas hårdare. Det är specifikt de specialutformade programmen som skall granskas enligt Björklund. Björklund som tidigare har varit så hård mot dessa specialutformade program har nu bytit fot och omfamnar dem, även om det skall vara mer kontroll. Jag har tidigare skrivit om min kritik av det svenska skolväsendet, speciellt kopplingen mellan högstadiet-gymnasiets svaghet och effekterna utav det.

Jag har tidigare hyllat en del av det Björklund och regeringen deklarerat gällande skolväsendet, och jag ställer mig delvis i skaran av supportrar för Björklund. Men jag ställer mig en aning mer kritiskt än vad de flesta verkar göra. Anledningen till kritiken jag har är primärt = Vad skall synas ? Vad är skolans roll helt enkelt ?

Det viktiga är vad som skall synas, inte om det synas hårt eller ej.

Jag tycker idag det är fel att det finns ingen koppling alls mellan antalet studieplatser på Universitet och arbetsmarknadens behov, på gymnasiet finns detta problem också. Jag kommer ihåg en föreläsning från en av herrarna på Skolverket då jag studerade på Malmö Högskola som berättade att utifrån alla gymnasieprogram med specialprogram ”Fotboll” så var det knappt en procent av dem som ”blev något” inom fotboll. Detta leder mig till frågan, vad är det som skall synas ? Är det att lärarna är utbildade, att lektionerna har behörig personal och att de grundläggande kraven uppfylls för grundkompetens ? Eller är det att programmet faktiskt har ett värde, att det är förberedande för verkligheten ? Eller kan vi se specialprogram av typen ”Ät och Dricka-gymnasiet – Testa dina smaklökar, festa och har skoj – samtidigt som du pluggar ! Lär dig att förena nytta med nöje !”. I och med att konkurrensen mellan skolor ökar så måste man finna nya vägar att locka elever till gymnasieskolorna, jag hoppas inte det går så långt som ovan nämnda exempel, men vem vet, ingen av oss kan sia om framtiden.

En Gymnasieskola för verkligheten

Den absolut bästa gymnasieskolan är enligt mig en skola som ser eleven. En skola som utbildar och rustar eleverna för verkligheten utanför gymnasiets väggar, antingen för vidare studier eller för arbetslivet. En skola som helt enkelt har en förankring i verkligheten och med ”nästa steg” för eleven. Endast genom att ha en klar kedja och starka länkar kan man skapa ett samhälle där alla människor får komma till sin rätt i arbetslivet och samhället (vilket trots allt är målet).

Det behövs uppföljning av vad som händer med eleverna som går dessa specialprogram. Kommer de in på arbetsmarknaden ? Eller står de i kö för att utbilda sig på Komvux ?

Nu har jag uttalat mig rätt negativt mot specialprogram, men det är för att jag ser så stora risker. Men det inte sagt att det faktiskt finns bra specialprogram. IB-programmet har mig veterligen ett gott rykte, det finns även speciella gymnasier av typ Lantbruksgymnasium, Motorgymnasium, Flyggymnasium o.s.v där eleverna får grunder i jordbruk, bilmekanik, flygteknik o.s.v. Dessa gymnasier har oftast direkt lokal anknytning, Flyggymnasium ligger i ett område med mycket flyg-inriktad industri o.s.v. Det finns alltså en klar koppling mellan arbetsmarknaden och samhällets behov, då är det inga problem. Gymnasiet har en verklighetsförankring helt enkelt.

 

Read Full Post »

Jag har alltid varit lite försiktigt inställd mot bloggar, och författarna av dem. Men nu har jag haft en blogg i några veckor, och jag har ”redan” så gott som1000 besökare (Saknas 3 vid skrivandes stund). Det har funnits många intressanta kommentarer till bloggens poster, och jag har uppskattat er alla mycket. (Lite extra bonus att jag har kunnat promota mitt examensarbete :))

Det jag fann som absolut mest inspirerande är att föra ut sina tankar till en bredare skara än de vanliga samtalet till bästa vännen och andra nära och kära, utan att faktiskt få perspektiven jag har ut till andra och få andra synsätt än dem jag hade innan. Inlägg där min bild och syn nyanseras eller kompletteras är alltid roligt = det leder till en mer komplett världsbild.

Mona Sahlin vill ha svar av Guillo och jag vill gärna ha svar från er, men då inte om ert eventuella KGB-samröre 🙂 Utan det jag skulle vilja ha från er läsare, det kanske t.om finns några som kommer hit ofta. Svar på frågor om vad ni vill läsa mer om, fördjupningar, samhällsfenomen, eller andra idéer. Jag har tankar att föra dialog med andra bloggar och låta min blogg gå emot en blogg med total annan synpunkt och presentera på bägge som experiment om det går att få ut två helt olika synsätt i en artikel, eller om det blir för ”hetskt”. Jag har massa idéer jag vill prova, men jag vill gärna ha era också.

Funderar även att slänga en känga mot AMS… och arbetsmarknaden i helhet. Börjar bli rätt så irriterad på dem. Är själv arbetssökande i Stockholm nu och försöker finna bra och vettiga jobb för mig, förhoppningsvis så släpper det snart… 🙂

Tack alla ni 1000 läsare och alla som har kommenterat, det är ni som ger guldkanten på bloggskrivandet.

mvh

Mikael Andersson

PS: Sökes någon Photoshop-duktig person att fixa lite snygg layout här 🙂

Read Full Post »

Jag har funderat en hel del på Sverigedemokraternas syn, och speciellt deras tanke att muslimer och andra ”icke-svenska” individer i samhället får allt serverat på ett fat och att samhället anpassar sig efter dem, och inte tvärtom. Jag såg även i TV-soffan då han debatterade emot Maud Olofsson att han hade inget emot muslimer så länge de ”blev svenskar”. Jag har själv stött på detta resonemang från personer som kan rösta på allt från vänsterpartiet till SD och hela skalan däremellan. På ytan tror jag att man kan faktiskt se att de har rätt i vissa frågor, även om de inte tar upp just dessa exempel. Jag vet att detta är rätt provokativt men det finns många frågor där man klart gör en skillnad mellan en grupp och en annan gällande lagstiftning och politisk reglering.

Viktiga artiklar för att hänga med i det som hänt, förutom att läsa min blogg:

Sverigedemokraternas inlägg i Aftonbladet

Jan Hjärpe om SD

Statsvetare Marie Demker bedömmer SD

VD Islamic Center kommenterar SD

”Svenska medier leker på Sverigedemokraternas villkor”

Unga muslimer ”det har blivit ok att kritisera muslimer”

Men nu till mitt inlägg:

Kyrkan och homosexuella vigslar

Kågeröds Kyrka

Representant för Svenska Kyrkan

Den 1 januari 2000 så skildes svenska kyrkan och staten ifrån varandra, men den betraktas fortfarande som en ”folkkyrka”. Det finns vissa juridiska områden där regering fortfarande har inflytande men inget av markant karaktär. Men vi har som ni vet kyrkoval kvar där politiska partier är de som kämpar om makten inom kyrkan.

Om vi då ser på homosexuella vigslar, oavsett om man är för eller emot (detta avgörs för övrigt nu inom dagarna). Regeringen har diskuterat dessa frågor och det har varit tal enbart om den kristna tron skall tvingas att viga homosexuella. Man kan argumentera emot detta om man så vill med utgångspunkt från religionsfrihet, men tydligen gäller inte detta gällande de kristna församlingarna. Däremot har jag mig veterligen inte hört något om att Synagogor, Moskéer och liknande församlingar skall på samma sätt vara tvungna att på något sätt viga mellan homosexuella individer.

På ytan ser detta ut som en väldig orättvisa, och ännu ett tecken för SD att påvisa hur man ”fjäskar” för de ”andra” som här slipper att påtryckas ”homovigslar”. Men de fakto så är det ju faktiskt så att det enbart är folkkyrkan, den svenska kyrkan, som har vigselrätt utav alla dessa, och det är just vigselrätten som ligger i regeringens händer att ge eller taga från. Personligen hade jag nog föredragit att inget religiöst samfund hade vigselrätten, utan det är upp till statsmakten så kan de religiösa samfunden njuta av total religionsfrihet – vilket jag tycker är helt rätt i ett demokratiskt samhälle.

Edit : Kyrkan har röstat igenom homosexuella vigslar

Arbetsmarknaden – Socialbidrag m.m.

Myten att invandrare tar så mycket bidrag, inte vill jobba och är en last för samhället är starkt förankrat i det svenska samhället är min erfarenhet. Är detta en verklighet eller ej ? Det vågar jag inte svara på. Det känns lite oklokt att referera till en utredning jag inte vet namnet på, men jag gör det i alla fall. När jag studerade i Lund så fick jag ta del av en statlig utredning (har för mig detta måste ha varit runt 2004) som undersökte socialbidragstagandet och kopplingen mellan social situation, etnicitet och brott.

Denna undersökning tyckte jag var väldigt välformulerad, lite väl ”röd” i slutsatserna för min smak, men fakta är trots allt fakta. Det denna undersökning kom fram till då var:

  • Om man tar generella mönster och jämför invandrargruppen som ett kollektiv och ”svenskar” som ett kollektiv så ser man att svenskar är mer benägna att ta socialbidrag. Många invandrare, framförallt från arabvärlden, vägrar ta emot socialbidrag och det är inte förräns 3-4 gången de tar pengarna av nöd. Det är en skamm i dessa kulturer att ta emot allmosor.

  • En svensk i samma socio-ekonomiska situation som invandrarna är marginellt mer benägen att begå brott såsom snatteri och stöld. (D.v.s om en svensk befinner sig på samma inkomstnivå, samma utsatthet som invandrare gör i Rosengård, Tensta o.s.v. så har den högre benägenhet att ”TA” det den behöver).

Jag vet inte hur mycket vikt man skall lägga vid denna undersökning, jag hade gärna velat se en ny undersökning om detta. Men poängen är rätt intressant än då. SD och deras gelikar verka göra gällande att det är just p.g.a att de är muslimer och har annan kultur som gör dem till våldtäktsmän, tjuvpack och annat patrask. Medan det kanske faktiskt är så att det är deras utanförskap som skapar problem, det är integrationen. Invandrarna lär sig inte språket, de bor i sina kluster (precis som ”Svenskarna” har sin svenskby i Spanien) och har ingen anledning att lära sig svenska språket för alla i området talar deras språk.

Det är helt naturligt att man grupperar sig hos liktänkande, med samma kultur som ens egen. Felet är inte invandrarnas, felet är politiken. Se bara till er själva, om ni skulle flytta till Saudi-arabien, vart vill ni helst bo ? I ett arabiskt kvarter eller i den ”västerländska zonen” med amerikaner, britter, svenskar o.s.v ? Jag tror svaret är rätt självklart för de flesta av oss, hos dem som är oss lika.

Den tanken att det är socio-ekonomiska faktorer som påverkar, och inte de kulturella är en intressant tanke som man borde fundera över.

Muslimer är annorlunda, har annorlunda synsätt icke förenligt med demokrati.

Är det såhär muslimer är ?

Är det såhär muslimer är ?

Detta argument hör man ofta, och kan utläsa. Det finns flera muslimska stater som är demokratiska, kanske inte med lika stor välvilja mot mänskliga rättigheter som i väst, men trots det en demokrati (Turkiet är ett av flera exempel). Så att muslimsk tro skulle vara oförenligt med demokrati är felaktigt, däremot kanske det finns lite olika syn på mänskliga rättigheter, se t.ex Sharia-lagar.

Men precis som det finns extremister i kristna rörelsen som dödar abortläkare i USA (t.ex) så finns det extrema rörelser inom Islam, fast dessa verkar vara mer i antal och bättre organiserade. Men det är alltid farligt att låta en minoritet representera en majoritet. Åk ut till systembolaget i Rosengård en fredag-eftermiddag och du ser många muslimer som köper sprit, klär sig svenskt, talar svenska och ser på Idol och allt annat som kan anses ”Svenskt”. Det är inte så att alla går runt i Burkha och slår sina kvinnor då de kommer hem och säljer döttrarna sina för några hundra kameler…

Om vi nu tar detta med att assimileras och bli svenskar som tanke. Är detta något som behövs ? Ja självklart till viss mån. Devisen att man tar seden dit man kommer är naturligt anser jag. Om jag skulle flytta till Saudi-arabien med framtida fru och barn så hade jag varit tvungen att acceptera att de inte tolererar att kvinnor åker bil ensamma, att de skall bära burka o.s.v. Jag visar respekt för den kulturen jag lever i, och lever efter deras regler och lagar. Men det betyder inte att jag slutar äta köttbullar med potatismos, att kolla på Idol via web-tv och kanske går på julottan och lyssna på lite härlig julmusik (om jag orkar gå upp). Det betyder inte heller att jag skall sluta bära mitt eventuella konfirmationskors runt halsen, (om jag inte är i en representativ roll).

Så detta med att ta seden dit man kommer är något som är viktigt, men det finns gränser hur långt detta skall gå. Diskussionen kring burka o.s.v. grundar sig i gränsdragningen där. Om det är OK för en kristen att ha stort kors runt halsen och tatuerat kors på armen (såsom Carola t.ex) är det då inte OK för en muslim att ha burka eller någon annan religiös symbol för deras kultur och tro ? Detta är en fråga som man får ställa sig själv och fundera över.

Slutligen

På YTAN så kan man faktiskt finna argument för att SD har rätt. Att andra religioner än ”vår kristna” fjäskas för, att de får samhället att anpassa sig efter dem. På YTAN kan man se att muslimer/invandrare begår mer brott, och att de inte vill anpassa sig. Det är socialt utsatta som begår fler brott och muslimerna är socialt utsatta, alltså är det inte religionen som orsakar brotten.

Men frågan är bland annat i slutänden? Är det p.g.a att de är annorlunda eller att integrationspolitiken är fel ?

Read Full Post »

Den gode Stalin ?

Den gode Stalin ?

Historieskrivning har intresserat mig under flera år, och speciellt hur det används politiskt. Även i Sverige så har historieskrivningen på universitetsnivå men även på skolnivå varit högst politiskt, och kanske speciellt i synen på Sovjetunionen. Det är då med stort intresse jag läste dagens artiklar från DN, där den ena berättar att Stalin blir mer och mer rumsren i Sovjetunionen och den andra hur Putin aktivt har gjort Sovjetunionen rumsren, bytt ut nationalsången, firar veteranerna från ww2 o.s.v. Detta är självklart högst politiskt. Genom detta så legitimerar Putin sin regim och skapar en enhetlighet i nationen. Putin har ett problem, ett land med flera olika nationaliteter. Säkerligen har Putin som ideal att Ryssland har medborgarnationalism, där man är ”Rysk Medborgare” först och i andra hand Tatar, Ryss, Kazakstanier o.s.v (ungefär som USA) för att inte ha de etniska splittringarna.

Men vi skall inte peka finger för mycket och tro att det bara är i Sovjet som man hyllar Stalin. Jag har själv studerat svensk historieskrivning i läroböcker gällande synen om Sovjet och tro det eller ej men det dröjde fram tills 2000-talet innan man började skriva om de riktigt hemska sakerna i Sovjetunionen. (länk till mitt examensarbete: Läroböckerna och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten )

Historieskrivning i Sverige om Sovjet:

En väldigt kort summering som är väldigt talande för detta ur mitt examensarbete följer för att sedan återknyta till Ryssland:

 • – ”Drygt 30 år senare sitter det en ny generation sovjetmedborgare i lomonosouniversitetet i Moskva och lyssnar till en föreläsning. Analfabetismen är utrotad och erövringen av rymden har börjat.” – Citat lärobok i Historia 1970-tal
 • ”Jorden togs från bönderna och stora mekaniserade statsjordbruk friställde arbetskraft för en snabb utbyggnad av den tunga industrin. På bara tio år blev Sovjetunionen en av världens ledande industrinationer. Denna utveckling skedde på bekostnad av den enskildes konsumtion”. – Citat lärobok 1990-tal
 • Att folk svalt och det fanns svältnöjd (t.ex i Ukraina) nämns inte förräns 1980-talet
Representativ bild från Hildingsons läroböcker

Representativ bild från Hildingsons läroböcker

Fram tills 1990-talet så talade man inte något om att industrialiseringen under Stalineran hade negativa effekter, mycket fokus läggs på det positiva. Att byarna fick elektricitet, att Sovjet drog Ryssland ut ur den mörka medeltiden. Det talas om att människor mördades, men med relativt milda ordalag fram tills 1990-talet. Det är inte förrän på 2000-talet man talar direkt om Gulag. Som ni kan se i citat 2 ovan så sent som 1990-talet så handlar det om att arbetskraft ”friställdes” vilket naturligtvis inte var hella sanningen, människor tvångskommenderades och det var inte bara konsumtionen som led.

Om ni är intresserade av detta mer utförligt är ni välkommna att läsa examensarbetet i fullo.

Om Ryssland idag

Så som ovan skrivet så vill jag påvisa att använda historia politiskt är inget nytt, att vara objektiv är svårt och tar tid så jag tycker inte man skall döma Ryssland för hårt. Det som dock är skrämmande är att man på nytt tar upp detta att man på NYTT lyfter Stalin och höjer upp honom igen, från att varit lite mindre omtyckt (om jag förstår artikelförfattaren korrekt). Att hylla en person som har så många människor på sitt samvete är inte helt korrekt, sedan kan man alltid resonera kring om det var ”nödvändiga offer” . Utan Stalin så hade Hitler vunnit (och liknande resonemang) har jag hört många gånger, och motvilligt får jag väll säga att det ligger en viss sanning i det, bekämpa ont med ont.

Men det får en del löjliga proportioner, läste i tidning för några veckor sedan att man i rysk historieskrivning nu inte bara skriver att Ryssland var tvungna att gå med på Molotov-Ribbentropp-pakten, utan att det faktiskt var en schysst pakt. Polen fick en högst trevlig förfrågan från Tyskland som de ohövligt svarade med ett ”FU” och då var det naturligtvis så att Tyskland var tvungen att hämnas, varpå Ryssland hjälpte till. Så just Tyskland-Sovjets samarbete att käka upp Polen var helt ”ok” i den nya ryska historieskrivningen.

Tillägg 24 Okt: DN skrev om att Makten suddar ut Stalins brott nyligen och ny information har uppdagats. Det avslöjas att historiker åttalas och får deras forskning beslagtagen då den berättar om Sovjetunionens baksida, Gulag och det som inträffade där. Stalin anses fortfarande vara en god ledare, framförallt p.g.a hans roll som ledare under andra världskriget. Man får inte kritisera något av det som hände i Sovjetunionen under andra världskriget, det är heligt och får inte kritiseras. Allt som hände i Sovjet är ”ok” för det var det stora patriotiska fosterländska kriget helt enkelt. Skrämmande utveckling.

Slutledning:

Det är väldigt fel att okritiskt hylla Stalin, och att föra fram honom som ett ideal är väldigt skrämmande. Det är en otäck verklighet och jag trodde verkligen att Ryssland hade lagt Sovjet bakom sig men nu har de återtagit det. Jag är inte speciellt oroad att Putin vill skapa ett nytt Sovjet, men om grogrunden läggs så kan de extrema grupperna få vatten på sin kvarn genom hyllning av Stalin. Men samtidigt förstår jag att det är politiskt smart att finna enande symboler för att skapa enhetlighet i Ryssland idag, men det betyder inte att det är rätt.

Read Full Post »

Hoppas nu bara hela alliansen får Björklunds åsikt.

Hoppas nu bara hela alliansen får Björklunds åsikt.

Det är med stor glädje jag idag läste debattartikel från Björklund & Co gällande förstatligandet av skolväsendet. (Finns även artikel i expressen och SVD) Detta är något jag tyckt varit rimligt under lång tid men inget parti har stått upp för detta fram tills nu. Härligt och ÄNTLIGEN !

Det finns många sätt att se på detta, och jag förstår att det finns de som hävdar att den kommunala kännedomen om kommunens förhållanden är ett starkt argument för kommunalisering, men jag tycker inte detta argument håller. Anledningen är för att precis som Björklund & co skriver så kommer kommunerna involveras men mest på en administrativ nivå, och det är helt rätt. Staten kan inte bedömma de lokala förhållandena på samma sätt som kommunens eget valda representanter kan.

Läraryrket har lågt status, dålig lön (det är faktiskt inte rimligt att en femårig högskoleutbildning skall innebära en ingångslön på runt 20-22), dåliga arbetsförhållanden samt väldigt varierande uppgifter på skolor. Det är inte heller rättvist att det skiljer så pass mellan kommuner som det gör idag. Debattartikeln berättar att det kan skilja så pass mycket som 50.000 kr spenderade pengar per elev mellan kommuner. Detta påverkar självklart resultaten och skolornas möjligheter. Danderyds och Lommas skolor har säkerligen bättre förutsättningar än en skola i Tensta, Rosengård o.s.v.

Jag har själv suttit med på möten i kommunens partigrupp och varit med budgeteringsarbete, i en relativt fattig kommun. Där ses det nästan som ett problem att låginkomst-familjer flyttar in, för detta innebär större kostnader för barnomsorg, skola och liknande vilket gör det svårt att få budgeten att fungera. Dessa eldsjälar i kommunen gör allt de kan för att ge ungdomar och barn en bra start, men det finns en ekonomisk verklighet. Detta resulterar i att ungdomar/barn har antagligen en bättre förutsättning i en rik kommun än en fattig. Med det inte sagt att det finns undantag, men det säger sig självt att mer resurser innebär bättre förutsättningar, men sen finns de självklart de som lyckas trotts dåliga odds.

För att återkoppla till detta med lärarkåren, jag har själ gått lärarutbildning. Jag tycker dock FP gör en väldig förenklad koppling då de hävdar att studieresultaten i skolorna påverkar hur bra en lärare är. I min värld så betyder det inte att en elev som fick MVG i alla ämnen på Gymnasiet är en bättre lärare än en som fick G i allt. Den med lite ”lägre” betyg kan ha en helt annan förståelse för dem som har det svårt i skolan, och det kanske är just därför som han/hon valde att bli lärare, att lyfta dem som var i samma sits som en själv. Men samtidigt så kan jag förstå resonemanget, för en elev med höga betyg så är läraryrket inte ett bra val. Så var det i alla fall i min gymnasieklass, ingen av de högpresterande ville ha ett ”lågstatus yrke” såsom lärare. De ville bli advokater, socionomer o.s.v. Så allt handlar om status och attraktionskraft.

En förstatligande hade ökat läraryrkets status, skolornas kvalité hade inte varit så starkt påverkad av vart i landet de är lokaliserade och det hade funnits en enhetlighet mellan skolorna. Förstatligandet är inte mirakelmedicinen, men i förening med nya läroplaner, nya lärarutbildningar och en modern skola så är det min starka övertygelse att skolväsendet kommer att bli en av landets stora stoltheter: Ingmar Stenmark, Peter Forsberg, Svenska Välfärdsamhället, IKEA är några av de stoltheterna vi har, och snart kan vi lägga till det svenska skolväsendet.

Summa summarum: GO BJÖRKLUND ! Detta är härligt !

Read Full Post »

Older Posts »