Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Sverigedemokraternas uppmärksammade inlägg i debatten för några veckor förlöjligades och krossades av media och professorer. Tonen var att SD är dumma, och dumma människor skall man inte ta seriöst. Jag försökte att bemöta mycket av det som de säger sakligt, och det skall jag även nu göra. Jag har haft möjlighet att ta del av SD:s försvar av deras synpunkter (finns på deras hemsida) och jag har med kritiska ögon försökt granska deras försvar nu.

Det första jag vill säga är att jag är alltid skeptisk till statistiska undersökningar, vilket SD lägger mycket vikt i för att stödja deras synpunkter. Statistiska undersökningens utforming är oerhört viktigt för resultatet. Jag skulle kunna förklara hur jag menar långt och länge, men jag väljer istället att länka ett youtubeklipp till en av mina favoritserier genom tiderna, yes Minister, där de förklarar hur opinionsundersökningar går till.

Ha ovan länkade youtubeklipp i åtanke då ni läser mina tankar om SD:s försvar och undersökningar.

Allmänna försvaret

Rent allmänt så talar SD om att deras synpunkter om hur muslimer är gäller för majoriteten av muslimer, medan de som är emot SD visar att det finns de som inte är såsom SD säger. Men de minoriteter som är humanister, västerländska i synsättet o.s.v är inga som SD ser som ett hot, utan den stora majoriteten som förkastar humanism, människovärdet o.s.v. Muslimerna föder mer barn och de kommer därför på sikt vara mer i antal än svenskarna och därmed kommer den ”svenska kulturen” att dö.

Argumenten håller säkert i viss grad. Oavsett om man vill det eller ej så har det västerländska tankegodset sin bakgrund i kristendomen. Värdegrunden har formats genom Katolska kyrkan, Luther o.s.v. som hela tiden har haft den ”barmhärtige” som idealet. Vi kan kalla oss sekulära idag om vi så vill, men tankegodset finns kvar, och detta tankegods kommer inte med modersmjölken hos dem som inte växer upp i väst. Men sedan om majoriteten av muslimer är emot människovärdet eller humanism det är en annan femma som jag inte har någon fakta om, och inte heller SD och då bör man inte uttala sig om hur det är.

Statistiken som bevisar att muslimer vill ha fundamentalism

Det finns flertalet undersökningar som SD försöker bevisa att Musimer är fundamentalister, en av dem är i bokform (och jag har inte lyckats fått tag i den) men en annan är gjord av ICM och kan finnas på deras hemsida (Direktlänk)

När jag ser denna fråga så tycks jag märka att när jag kommer till frågan om Sharialager skall införas i Storbritannien eller ej så har jag en viss sinnesstämning av ”vi och dom”, där en ”Britt” är Vit och icke muslimsk, man blir alienerad av frågorna.

Majoriteten av de tillfrågade muslimerna tycker att de har blivit mer ”alienerad” fårn det brittiska samhället och det västerländska det senaste året. (Alienerad kan enkelt förklaras med ett Vi och Dom, de är inte en del av England utan en egen grupp) Likaså så tror muslimerna som tillfrågats att det är mer fundamentalism hos muslimer då än innan. Så vid det här stadiet har frågorna lett fram till att man diskuterar om muslimer är britter eller ej. Och så kommer käftsmällen.

Do you think that relations between Muslims and white, British people are getting better or getting worse?”

Frågan kanske inte låter så ofarlig. Men sätt den i ett sammanhang och tänk på vad det faktiskt står. Hur hade du som boendes i ett annat land i flera generation kanske t.om få höra frågan ”Tror du att relationen mellan muslimer och vita, brittiska invånare blir bättre eller ej”. Detta är en väldigt luddig fråga. Men det är en polaritet. Muslimer är inte Britter, därför att Britter de är Vita och icke-muslimer per definition.

Verkligheten, en Minoritet av brittiska muslimer.

Verkligheten, en Minoritet av brittiska muslimer.

Nästa fråga är om möjligt ännu mer vinklad. Frågan som ställs är ”vilken åsikt är närmast din egen”. Och alternativen man har är:

Västerländska samhället är dekadant och omoraliskt och muslimer skall försöka bringa det till ett slut, om nödvändigt med våld”

Eller

”Västerländska samhället kanske inte är perfekt men muslimer som lever i det skall leva i det och inte försöka bringa det till ett slut”

Samt att man kan vägra.

Ja, återigen här. Finns inget alternativ ”Jag är nöjd med samhället här” eller ”Jag anser att samhället inte är perfekt, men man skall försöka förändra det på demokratiska vägar” eller liknande.

För en muslim finns det alltså två alternativ. Antingen förstör man det västerländska systemet med våld, eller så gör man inget… Heder till muslimerna som dock tar åsikten att låta samhället vara (80%).

Det följer ännu mer vinklade frågor som verkligen sätter in en i en negativ stämning där bland annat 96% anser att muslimerna som gjorde terror-attacken i London gjorde fel. Enbart 1% var positiva.

Sen i slutet efter alla dessa frågor kommer frågan om Sharialagar i England. Som dessutom inte är för hela Storbrittanien utan säger om ” areas which are pre-dominantly Muslim”. Vilket jag tolkar som att man skulle kanske ha Sharialagar i Rosengård, Tensta, Rinkeby då det är mest muslimer där. C:a 40% för 40% emot.

Denna undersökning var väldigt vinklad med frågor som i mina ögon är väldigt fel ställda som leder undersökningen i en riktning. Att SD tar allvar på denna förstår jag, för de kan finna de enskilda frågorna som stödjer deras teser, men om man ser helheten så tror jag inte man har något att oroa sig för.

En annan rapport de hänvisar till är Living apart together från 2007 som jag även har läst.

Snittet är att 59% av muslimerna vill leva under brittisk lag, 28% vill leva under Sharia. Sen att man vill betyder inte att man skall göra allt för att få det. 36% av 16-24 åriga muslimer tycker att om en muslim konveterar skall han straffas med döden. (Det kan i och för sig vara oroande). 13% av de unga uttalar sig positivt om Al-Qaeda. Men det betyder inte nödvändigtvis om att de gillar allt de gör. Men muslimerna i Storbrittanien vill integreras 60% av dem vill ha deras barn i mixade skolor. 59% anser att de har mer gemensamt med icke-muslimer i Storbrittanien än muslimer utomlands. De har alltså integrerats till viss grad. De är britter i första hand.

Självklart finns det kulturella skillnader. Men det undersökningen faktiskt visar är att integrationen lyckas, men det behövs mer. De tär inget problem i det stora hela, en stor majoritet av muslimerna integreras och respekterar det brittiska samhället. Om man lyssnar på vad SD säger och uttrycker så är en majoritet av dem emot det västerländska samhället och vill krossa det. Forskningen visar motsatsen.

För att avsluta med en tanke:

Detta är kanske SD:S nya partilåt ?

Annonser

Read Full Post »

Berliner Stadtschloss idag

Berliner Stadtschloss idag. En plansch och en gräsplätt

Jag var i helgen på en kort resa till Berlin, det var fullt med folk överallt som inte lämnat staden efter murens fall-firandet, och 100-meter långa köer till alla attraktioner. Men för mig var ett av de mest intressanta scenerna var en gräsplätt, en byggarbetsplats där inget fanns. Hur kan ”inget” vara intressant kanske ni uppmärksamma läsare nu tänker ? Tillåt mig att förklara.

Tyskland var från 1871 ett kejsardöme fram tills 1918, en av de stora symbolerna för kejsarmakten var det stora kejserliga palatset, Berliner Stadtschloss, i Berlin. En vacker majestätisk byggnad där Hohenzollern regerade det mäktiga tyska riket. Kriget kom och kejsarmakten och de andra monarkierna i Tyskland störtades från tronerna; Weimarrepubliken kom till makten, och i slutänden valde en liten österrikisk korpral vid namn Adolf in i parlamentet. Tredje riket kom och gick, och Stadstschloss var förstört av ryska granater och brittiska bomber, men det kunde ändå rustas upp om man så ville. Men för DDR (Östtyskland) var denna symbol för det gamla kejserliga en styggelse som demolerades. För att markera att det nya socialistiska paradiset byggdes på ruinerna av det gamla, så byggdes DDR:s parlament ”Palast des Republiks” på samma grund som de gamla kejsarpalatset legat. Detta fuskbygge fick vid enandet av Tyskland saneras p.g.a asbest, och tillslut demoleras.

På denna historiska grund så fanns ingenting nu och denna historiskt viktiga plats var öppen för diskussion om vad man skulle göra. Som ni tidigare har sett i historien ovan så är detta en plats med olika historier, en viktig plats för DDR och socialismen i Tysklands historia och en viktig plats för kejsarmakten. Det var just denna diskussion som blev hätskt. Vilken historia skall vi bevara ? Ska vi bevara historia i huvud taget ?

De olika alternativen

För att enkelt sammanfatta fanns det flera grupper som förespråkade olika åtgärder:

 • Återbygga palatset i dess helhet, internt och externt.
 • Återbygga fasaden men modernt invändigt.
 • Återbygga Palast der Republik (DDR-palatset) då detta var en viktig historisk byggnad
 • Skapa en park på platsen, att inte välja historia
  Palast der Republik

  Palast der republik

   

Det argumenterades att det nya stadsschloss skulle återskapa enhet och integritet i de historiska delarna av Berlin, Domen och andra historiska byggnader från den tiden ligger precis i närheten. Det argumenterades emot kejsarpalatset då man inte hade så gott grundmaterial för att kunna återuppbygga det exakt invändigt och att det hade varit för stora kostnader.

Resultatet blev att alternativ två blev verklighet. Att återbygga fasaden men att det skall vara modernt invändigt. Det nya palatset skall hedra Humboldt och bära denna tänkares namn.

Här valde tyskarna att ta fram deras kejserliga historia, deras kungliga historia. De valde en tusenårig historia framför en modern historia på knappt 100 år. Min åsikt var att detta val var helt rätt! Och förhoppningsvis kan detta tjäna förändrande för den tyska identiteten i landet och även utåt. Det fanns faktiskt ett Tyskland före Adolf Hitler, glöm inte det.

Andra länkar till svenska texter om berliner stadtschloss : 1, 2

Officiel sida: 1, 2

Avslutningsvis en bild på hur visionen är om hur Berlin vid denna del kommer se ut 2015

Berlin 2015

Berlin 2015

Read Full Post »

Berlinmurens fall

Likt dominobrickor föll hela östblocket

Idag är det 20 år sedan Berlinmuren föll, och likt symboliken i Berlin idag, östblocket föll som dominobrickor. Verkligen en dag att fira. Men också en dag att blicka tillbaka på denna historiska företeelse, och lära sig av historien men för att lära sig av historien måste man känna till den men jag tänker i denna text inte gå in närmare på förloppet, utan vad det ledde till snarare.

För dem som är intresserade av det historiska förloppet så kan jag tipsa om DN , DN2 och Deutsche Welles animering av berlinmuren.

Även bland östdiktaturernas politiska motståndare i väst var det inte ovanligt att man erkände systemets ekonomiska bedrifter, och såg planekonomin som ett verkligt alternativ till kapitalismen. På ytan verkade planekonomin fungera. Och prestationerna VAR verkliga. Under hela 1950-talet och långt in i 1960-talet visade öststaterna upp tillväxttal som var jämförbara med och ibland faktiskt överträffade de i väst. Planekonomins inre motsägelser fanns dock där från allra första början, men det tog tid för dem att bli akuta eller ens synliga. – Peter Englund

Det som Peter Englund tar upp är kanske något av det viktigaste som murens fall ledde till på sikt. Östdiktaturernas fina fasad revs ner och bakom såg man ett rangligt skelett, dåligt konstruerat, ett fuskbygge som inte kunde jämföra sig med vad man i väst hade producerat. Med detta så borde planekonomin varit död som ideologi, men tragiskt nog är det inte det. Kommunismen dog inte i och med Berlinmurens fall, men den fick sig en rejäl käftsmäll.

Västs feghet och oförmåga att agera

Seminariet jag var på om Murens fall

Seminariet jag var på om Murens fall

Muren delade Berlin, men det var bara en del av den stora delningen som fanns i Europa. Som Churchill uttryckte sig ”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. och han hade så rätt. Churchill ville intervenera, han avskydde Stalin men fick ett Nej.

Hur starkt var östblocket egentligen ? Var det så att allt kollapsade på en gång eller var det sprickor sen innan och nu orkade öst inte hålla emot mer ?

Jag var på en heldag om 20 år sen kommunismens fall i Stockholm för några veckor sedan där frihetskämpar från Polen, Estlands president och flera andra stora digniteter (Sverige företrätt av Hökmark) och det som sades där var väldigt starkt för mig.

Det som de som verkligen levde och verkade i östblocket sa att om det inte hade varit för Thatcher, Reagan och Påven så hade kanske inte murens fall blivit verklighet. Det behövdes starka röster som inte accepterade östblockets existens, som ifrågasatte och visade vägen. Dessförinnan hade västvärlden stilla suttit ner och accepterat östs existens och deras övergrepp. Precis som väst gjorde då Hitler annekterade Sudetlandet, och flertalet andra moderna exempel där Europa beskylls för feghet och att agera för segt.

Mart Laar, f.d premiärminister o utrikesminister av Estland, uttalade sig om sina erfarenheter och det stod klart för honom att det som ”behövdes” var att de förtryckta massorna i öst kände att väst brydde sig, att de stod där vid deras sida mot förtrycket. Alla inom östblocket kunde se hur svagt sovjetblocket var, allt som behövdes var en push, de visste alla menade Laar. Det är en väldigt stark besvikelse mot Västmakterna som Laar gav uttryck för, de väntade på att de skulle stödja folket, men fick inget stöd.

” ”The only way (victory) was not achieved, the moment it became clear for the soviet leaders that whatever they did the west would not interfere”

”In 1956 it was clear to us, the West would never help” – Mart Laar

Enligt dem som talade då så kunde östblocket fallit redan på 50-talet om Västeuropa stöttat befolkningarna som ville ha frihet, men de gjorde de inte. Östeuropas folk var ensamma, och ensam är inte stark.

Jag tror personligen inte att hela östblocket hade fallit så lätt, Sovjet hade trots allt vunnit andra världskriget och deras makt och självförtroende var säkert större 1956 än den var 1989.

Öst och Väst, pros and cons

DDR Statsvapen

DDR Statsvapen

Väldigt ofta då jag pratar med människor från forna öst så hyllas öst-staterna på olika sätt. Och självfallet var inte allt av ondo. Östblocket hade en stor integrationspolitik där alla öst-stater skulle ha samma maträtter och liknande, intentionen var att alla skulle vara samma ”folk” genom att man blandades och blev ett multikulturellt samhälle, påminner en del om det multikulturella Sverige när man ser till grundtanken.

Aftonbladet exemplifierar på andra sätt som Östtysklands invånare såg på DDR. Även med en intervju. Det som berättas är att i Östtyskland var utbildningen gratis, alla hade ett jobb, priserna var låga. Det var jämställt i samhället genom grundlag, men även praktiskt. Dagis, dagmammor och möjlighet att få mammaledighet var väldigt utvecklat. Men på det sättet som muren revs så var det inte en föreningen mellan öst och väst som hände, det var en annektering. Öst annekterades av Västtyskland och deras lagar och verklighet blev lag. När man skulle återuppbygga Östtyskland blev det fri entreprenad, och såsom jag hörde på tv4 idag, så var det västtyska företag som byggde upp öst så i väst blev det massor av arbete i öst, medan man i öst inte märkte någon större förändring. Den östtyska eliten kastades ut från sina jobb och ersattes av västtyskar helt enkelt.

Expressen visar dessa siffror i en artikel där det berättas att år 1991 var 10,2 procent arbetslösa i öst, mot 6,2 procent i väst. I dag har väst 7,2 procents arbetslöshet, mot 14,7 procent i öst.
– Det finns en känsla att de dubbelt så höga arbetslöshetssiffrorna i öst är huggna i sten, säger Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, själv uppvuxen i det forna DDR.

Men man skall samtidigt erkänna det enorma kapital som Väst pumpade in i öst för att få upp dem till en högre nivå. Enligt en rapport från kommerskollegium från 2004 så var den tyska svaga ekonomins orsak återföreningen med öst, c:a 1/3 av av den låga tillväxten kan direkt kopplas till detta. Kostnaderna är enorma, motsvarar årligen 5% av BNP. Expressen uppger att det hittills kostat 12-16 biljoner kronor att rusta upp öst.

Tyskland hade säkert mått bra av att ha tagit en del av östtysklands ideologi, dagis, dagmammor ses ju nästan som något förkastligt i Tyskland idag. Hemmafrun är idealet, den arbetande mamman ses som oansvarig och dålig människa då hon inte tar hand om barnen.

Men man kan inte förneka att det har blivit bättre. SVD ger mycket bra grafisk representation av detta, och för att ta upp de mest talande exemplen:

DDR

DDR lever kvar i folkminnet och hyllas.

Vid Berlinmurens fall hade 20% av östtyska hushåll telefon, idag har 97%. c:a 50% hade bil, nu har 72%. Samtidigt kan man fråga sig om det hade sett annorlunda idag även om inte västtyskland tagit över. Och är det telefon och bil som gör folk lyckliga, egentligen ? Men det är fortfarande stora skillnader. Östtyskland är där arbetslösheten finns, c:a 15 % arbetslöshet i forna öst, mot 7-8 % i väst.

Personliga tankar, avslutning

Det är förvånansvärt hur DDR har förvånansvärt många likheter med den värld Socialdemokraterna vill skapa. Då människor berättar vad som var bra med DDR så tar de upp saker som man som svensk får höra är bra med Sverige, fri sjukvård, fri skola, dagis och subventionerade mediciner etc (Det är billigt). Vi får kanske vara tacksamma att vänstern i Sverige inte tyckte allt som DDR stod för var bra idéer att använda.

Det vi kan lära av detta är mycket. Europa måste vara starkare, mer handlingskraftig. Endast med handlingskraftiga statschefer eller allianser kan man ta bort de förtryckande regimerna. Med den nya Europeiska Unionen med en gemensam utrikespolitik så tar vi i Europa ett steg i denna riktning. En samlad röst som snabbt kan fatta beslut, och säga.

Nej vi tolererar inte diktatur och förtryck, ändra er, för vi Viker oss Inte!”.

Read Full Post »

Rik skola

Är en resursrik skola garanti för bra skolgång ? NEJ ! (bilderna har inget med texten att göra, utan bara excempel på resursrik skola)

Idag har det av någon obeskrivlig anledningen skrivits mycket om skolväsendet i Sverige, det som tas upp är inget nytt för mig direkt, men rätt intressanta saker och chockerande att behöva läsa om såhär pass offentligt. Min bild har tidigare varit att man försökt tiga ihjäl detta. Jag tänkte vi börjar med:

SVD som skriver om Skolans resursbrist.

När jag studerade i Malmö och fick höra om att detta med resursbrist är en myt. Rosengårdsskolan beskrevs och upplevdes av praktikanter där samt av oss som besökte skolan som en ”rik” skola. Enligt ordinarie personalen där så hade de så mycket pengar att de inte visste vad de skulle göra med dem, och att det nästintill fanns en platt-tv i varenda korridor, pengar fanns i ett överflöd. Det ser väldigt bra ut i den kommunala budgeten att man satsar på skolan – sen om det ger resultat det är en helt annan sak.

SVD berättar om en granskning som gjorts av två herrar och en dam och de har slutsatsen att varken resurser eller lärartäthet är viktigt för hur eleverna presterar i skolan, det viktiga är den tid som lärarna tillbringar med eleverna.. Shit, detta lät verkligen revolutionerande. Menar de att lärarledda lektioner är bra? Wow (Ja, ni tolkar rätt, jag är sarkastisk.)

Denna granskning visar även att resurserna i skolan ökat med 8% per elev under den senaste 15-årsperioden, så detta med resursbrist är en myt. Det finns inget statistiskt samband mellan resursåtgång och resultaten hos eleverna. Detta har jag hävdad många gånger i diskussioner och det är härligt att se att denna granskning stödjer min tes.

Lärarnas Riksförbund hoppar in i debatten  i artikel i SVD och säger att problemet är för stora klasser. Och självklart har hon en poäng, det är väldigt svårt att vara en god lärare om man har 30 elever. I lärarens uppdrag står det att man skall se varje elev, och möta eleverna där den är. Det är inte helt lätt om man har 30+ elever. Men är då lösningen större lärartäthet ? Det visar inte granskningen, så här kanske Metta är lite fel ute. Här tycker jag mer att Lärarförbundet har rätt då de säger att läraren får lägga mycket mer energi på områden som inte är kärnuppdraget, undervisning, planering och efterarbete. Läraren är numera VAB, poliser, vaktmästare och mycket mer som tar arbete från den undervisande biten. Så här tycker jag att Eva-Lis Sirén som representant för Lärarförbundet är mer ”rätt ute” än LR.

Kvantitet (fler lärare, mer resurser)är inte tillräckligt utan det är Bättre Kvalité som är lyckeln. Utbildare lärare som är i klassrummet och undervisar, resurser som det faktiskt finns fog för. Sluta tro att ”Mer resurser” löser alla problem. Det löste inte problemen i poliskåren, det löste inte problemen i sjukvården även om vissa partier fortsätter tjata om ”Mer resurser till X” så är det inte det som är det mest effektiva.

Om vi då återknyter så skriver DN att Täbys gymnasieelever lyckas bäst i länet, tyvärr så står det inget om varför Täby lyckas så väl. Men jag har läst studier förut som menar att i sådana här områden är föräldrarna mer ”kräsna” då de själv är utbildare, de ställer höga krav på deras barn (på gott och ont), men även på skolan. De kräver kvalité, och de får det.

Objektivitet i Skolan – Propaganda i skolan ?

Det finns massor av fall där lärare avskedas p.g.a deras åsikter. För något år sedan avskedades en lärare i Ronneby för att han var aktiv Sverigedemokrat, för att nämna ett exempel. Men hur är det med skolan egentligen ? Jag visade i mitt examensarbete att historieläroböcker knappast var objektiva, men det är inte skolan heller. Jag får ibland ta del av vad mina kusiner läser på Gymnasiet. Senast förra veckan kom en av mina kusiner hem och ville ha stöd för prov i SO om politiska ideologier. Frågorna han hade var:

 • ”Vilken ideologi står för rättvisa?
 • Vilken ideologi står för tradition?
 • Vilken ideologi står för jämställdhet?
 • Vilken ideologi står för frihet?
 • Alternativen du har att välja på är : Liberalism, Konservatism, Feminism och Socialism”


Där svaren skulle vara att Socialism står för rättvisa, Konservatism för Tradition, feminism för jämställdhet, och Liberalism för frihet. Jag förstår att man måste förenkla i skolan, men jag tyckte nog denna ”förenkling” var lite väl magstark. Men det förekommer.

Expressen berättar om Daniel Ådin, Skellefteå som inledde ett prov på gymnasiet med frasen

”Den borgerliga regeringen har kört Sveriges ekonomi i botten. Arbetslösheten är hög och ekonomin befinner sig i en djup lågkonjunktur”

Påståendet om hög arbetslöshet och lågkonjunktur inte fel egentligen. Jag diskuterade mycket om detta då jag skrev mitt examensarbete och kunde se en skillnad. Läraren MÅSTE vara objektiv i grundskolan, men på Gymnasiet behöver läraren inte vara objektiv så länge man berättar att ”detta är min åsikt”.

”Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.”

Men vill vi verkligen ha en skola där lärarna kan forma eleverna till sina väljare? Nej det tycker jag inte är rimligt, skolan skall försöka vara objektiv, och ge eleverna verktyg för att kunna vara objektiva och kritiskt tänkande när det gäller nyheter och liknande inslag i mediabruset.

Read Full Post »

Jag har nu jobbat en hel del på ett opinionsinstitut på kvällar, och även vikarierat som lärare. Jag har alltså varit i verkligheten och det är rätt spännande vad dessa ”möten med verkligheten” nyanserar ens perspektiv. Tyvärr är ju bägge av dessa typer av tjänster en viss sekretessgrad så jag får inte avslöja för mycket, men det finns en hel del intressanta aspekter.

Svenskar som ett trevligt folk

Vett och etikett finns ännu!Ja detta kanske många tar som en självklarhet, men det gjorde verkligen inte jag. Den bilden jag hade var att svenskar generellt är rätt otrevliga då okänt folk ringer på telefonen, och jag nästan ställde in mig på att jag skulle få ha många otrevliga samtal där de slänger telefonen i örat på mig, svära, förolämpa och vara otrevliga rent allmänt. Men efter alla samtal jag har ringt ser jag att det är en oerhört liten del som är genuint otrevliga. En på hundra samtal eller däromkring, majoriteten (oavsett ålder) är trevliga människor som behåller en hövlighet i tonen, och även om de säger nej så är det ”Tack för att du ringde, men nej tack” eller liknande. Så en hyllning till de bosatta i Sverige som fortfarande har en fast telefon! Det råder fortfarande en hövlighet i samhället (detta trots alla irriterande telefonförsäljare), och det glädjer mig mycket! Kan det vara så att folk fått en förkärlek till Magdalena Ribbings etikettspalt i DN?

Ungdomar – stökiga – Ja, oengagerade – Nej

Clownen i klassen

Clownen i klassen finns det alltid en

Jag har ofta hört i diskussioner där själva andemeningen är ”dagens ungdom vill bara leka, de tar inget seriöst och är oengagerade”, och där räknas lustigt nog även jag in. 80-talister skall tydligen anses vara oengagerade, men kräver allt. Men tidigare praktik på lärarutbildningen och vikariat som jag har haft här i Stockholm, även i utsatta områden, har visat att så är det inte alls. Inte ens i klasser där skolan anser att en lärare ”klarar av” klassen utan att det behövs två ser jag detta oengagemang. Jag ser clownen, jag ser de stökiga, men jag ser att dessa personer går att nå, och de är redo att lära sig. Men tyvärr så är clownen, viljan att stå i centrum så mycket viktigare än att lära för livet. Detta kan man bryta med rätt enkla trick, diskutera deras verklighet så att du blir både en ”auktoritet”, men även en av dom. Tala lite World of Warcraft om du så vill, det fungerar, jag lovar

När du som lärare/vuxen kommer under clown-exteriören ser du en individ som vill något med sitt liv, men inte riktigt ser allvaret. Med det inte sagt att det finns elever som är oengagerade, det finns säkert, men jag har inte mött någon ännu.

Men detta har betydelse politiskt

När det gäller skolan och de unga som är i det så är problemet inte ovilja att lära sig, utan att elever inte förstår allvaret och ser skolan som en plats för att ha roligt, och sen om man får tid över att lära. Det finns de elever som har denna syn och varianter av den, vilket är förödande. Med Björklunds förslag till en ny skola, med tydligare läroplansmål, en skola för alla inlärningstyper, betyg (betyg gör att situationen blir mer allvarlig, att man tar det seriöst helt enkelt) kommer Sverige att få bättre förutsättningar att klara sig i den internationella kunskapskampen de kommande decennierna. Så GO Björklund (märkligt, jag är inte folkpartist men gillar Björklund – också en intressant reflektion).

Read Full Post »