Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Plan och Bygglagen’

Läsvärt om Stadsutveckling

Detta är en väldigt intressant artikel om Stadsutveckling – något jag jobbar med till vardags – tänk er vad karriären kan gå fort ibland. För 1,5 år sedan så var jag 70% vikarie på 3 månader för en skola i innerstaden, idag är jag fast anställd och jobbar med stadsutveckling fast. Detta ger mig perspektiv från tjänstemannens sida, och jag tycker denna artikel är väldigt läsvärd. Jag har min socialkonservativa ådra – och den konservativa biten av mig har mer gemensamt med Prince Charles ideal om ”1800-talets by” än med modernismens betongbunkers och stora paradgator. Finns flera teorier om hur man bygger en bra stad (t.ex Geehl som hävdar att man är skapad för att vandra fram i 5 km i timmen – det är det som ger oss glädje och livskvalité i en stad, inte stora motorvägar och breda gator – städerna ska vara byggda för människan, inte för bilen – är hans grundtes).

Men alla dessa visioner stoppas ofta, eller i alla fall förlängs av överklagandefaserna. Vem som helst kan överklaga i plandelen, och de kan överpröva -> med största sannolikhet så tar det 3 år att få igenom en plan. Därefter så ska bygglovsförfarandet påbörjas, och där har alla berörda sakägare (i princip, något förenklat, alla gränsgrannar) rätt att överklaga givet lov, så ska det ta 1-2 år – om inte mer. Så om man har tur så kan bygget av Nya Slussen ske 2016-2017. Under denna tiden så hinner det vara ett val emellan och det är ju ”S”:s tur nu att regera så de kommer säkert att riva upp beslutet och då är vi tillbaka på ruta 1 igen – inget händer, inget sker. Man kan ju hoppas att utvecklingen går framåt, och självklart ska processen vara demokratiskt – men innebär det att det är rätt att man diskuterat Slussen i över 20 år och kommer i värsta fall inte ske något alls utan sakta men säkert förfaller Ruinen Slussen utan att något sker? Jag tycker inte det, det måste finnas något bättre sätt att hantera detta.

På nationsnivå så väljer man partier som får rösta igenom folkets vilja enligt den procentuella makten de har. Ibland kan de ha folkomröstning, men det sker sällan då det är krångligt, inneffektivt och inte alltid bäst anses det (man kan inte kräva att alla röstberättigade ska vara insatt i precis alla frågor på det sätt som förväntas för att kunna göra ett informerat, med gott underlag, beslut vid valurnan). Men i stadsbyggnad så är varje fråga en lokal folkomröstning, men efterföljande ineffektivitet som resultat.

Jag har ingen lösning, men jag tror det är bra att läsa artikeln och fundera – finns det någon väg att bibehålla demokratin men effektivisera stadsbyggandet eller behövs det ”okänsliga politiker”?

Annonser

Read Full Post »

Nya PBLJag vill först och främst be om ursäkt att det dröjt länge med aktuella bloggposter, men anledningen är rätt enkel – en ny lag. Jag jobbar inom Bygglovenheten och jag och enheten jag jobbar på är den enhet i en kommun som påverkas mest av detta nya regelverk – så det har varit mycket interna utbildningar, upprättande av rutiner och förberedelser inför 2 maj, och nu implementering av de nya reglerna (samt naturligtvis alla som ville få in sina ansökningar innan 2 maj för att slippa den förhöjda taxan). Men jag känner att jag faktiskt behöver skriva av mig lite om den nya lagen som inte är ”självklarheter” utan lite konsekvenser utöver det uppenbara ”taxan blir dyrare, max 10 veckors handläggningstid”.  Ber om ursäkt om jag blir för ingående och risken att jag blir ”fack-idiot” är stor, men trots allt så är detta det som upptagit mina tankar den senaste månaden.

Kungörelser och laga kraft – Post och Inrikes skor sig

Det nya är att bygglovsbeslut ska kunna vinna laga kraft, d.v.s. man kan inte överklaga besluten utan som byggherre känna sig trygg att ingen kan komma och överklaga beslutet tre år efter bygget och man tvingas riva (så är det idag). Detta är en jättebra förändring, då vi rätt ofta får ett överklagande och massa tid går åt sådant som bara resulterar i ett ”tidigare beslut gäller” från länsstyrelsen. Men hur ska man då få ett beslut att vinna laga kraft kanske ni frågar er ?

Det nya är att man informerar grannar om beslutet, informerar andra berörda att man kan ta del av beslutet och att alla beslut kungörs i Post och Inrikes tidningar. Det absurda är att alla beslut ska kungöras och skickas ut till närmast berörda grannar, det gäller även avslag. Vilket innebär att ni som läser ska inte bli förvånade om ni får ett brev i brevlådan där det står ”Din granne har velat bygga en altan, men det fick han inte.” eller beslut ”Din granne har fått lov att måla om sin fasad”.

Men som sagt alla beslut ska ut i Post och Inrikes tidningar, och de har modellen att varje beslut är en separat kungörelse, och varje sådan kungörelse kostar 40 kr om man gör via internet-formulär, 70 kr om de själva gör jobbet. Det innebär t.ex. att för en medelstor kommun betalar antagligen minst 30,000 kr till post och inrikes tidningar, men detta gäller alla kommuner. Malmö, Stockholm och Göteborg har betydligt mer ärenden och där är det betydligt fler ärenden så detta är en riktig kassako för Post och Inrikes tidningar – speciellt med tanke på att majoriteten av kommuner antagligen kommer av kostnadsskäl använda det automatiska alternativet – och det är just det – automatiskt så ingen personal behövs mer än IT för att se till att servern fungerar. Post och Inrikes Tidningar själva säger att kommunen blir överlägset den största kunden.

Sen en fråga, vem läser post och Inrikes tidningar…. ? Kanske dags att söka jobb på Post och Inrikes-tidningar där IT-proffsen kan räkna med mastig löneförhöjning – har valt fel bransch tydligen ..

Fuskbyggarna

Fuskbyggarna

 

Kommunens tillsynsansvar ökar

Många av oss har sett Fuskbyggarna och liknande program på TV och sett med fasa vilka hemska byggen som går igenom processen och får godkänt – detta har man tagit tillvara på och försöker omöjliggöra med nya plan och bygglagen.  Detta gör man egentligen i tre steg.

 1. Kontrollansvarig måste vara fristående oberoende från byggherren. – Ni som har sett fuskbyggarna vet precis vad man menar här. I gamla PBL så kan den som bygger huset/tillbyggnaden ,eller vad det nu kan vara, själv vara den som intygar att bygget går schysst till. Med den nya lagen så får det inte vara så, den som intygar att bygget gått schysst till, följt lovet och allt måste vara fristående extern aktör – vilket ökar rättssäkerheten – men frågan är hur man kontrollerar det. Det är knappast så att man kollar byggherrens släkt och vänskapskrets då man väljer kontrollansvarig – så problemet försvinner inte, men det förminskas.
 2. Kommunen måste göra tillsyn – Innan nya PBL så fanns det inga krav att kommunens tjänstemän åkte ut på byggena och kontrollerade bygget. I den nya lagen så måste kommunens tjänstemän åka ut minst en gång under bygget för kontroll av bygget och på så sätt kunna hitta de uppenbara felen i ett tidigt skede. Viktigt att poängtera att det är just uppenbara fel som de bör kunna upptäcka, men de har inget ansvar för det som de inte upptäcker – det är inte så att alla bygghandläggare är byggingenjörer med full kompetens att se allt, dolda fel finns alltid – men trots allt en tillsyn är inte fel.
 3. Dokumentationen förbättras – Idag behövs ofta en s.k kontrollplan, detta är ett dokument där man intygar att man gjort kontroller för bygget. I gamla PBL så kunde detta vara ett dokument med texter i stilen med:
     
  Bygget kontrollerats (X)
     Rörledningar (X)
     Ventilation (X)
  Signerat Kontrollansvarig
  Detta är i enklaste laget – men är i princip accepterat enligt gamla PBL. Men i det nya så måste man berätta exakt vad och hur man kontrollerat något, vem som har gjort det, datum och signatur vilket är en tydlig förbättring.

Slutligen

Det är massa nya administrativa rutiner som kommer, Post och Inrikes-tidningar blir en mycket rik organisation och det blir tryggare för byggare, grannar och kommuner när det gäller byggnation. Det finns väldigt mycket i lagen som är otydligt och tvetydligt, men den röda tråden är säkerhet och trygghet och det gillar jag.

 Andra bloggar om detta:

Sync-Blogg

Read Full Post »