Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SD’

http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-blir-socialkonservativt

Tydligen ska de börja kalla sig socialkonservativa… spelar ingen roll vilken etikett de använder – innehållet är densamma. Synd bara att en ideologi kidnappas av nationalister… skriver från mobil men ska skriva mer utförligt senare men begreppet ska inte tas över av SD utan strid. Socialkonservatism har inte som fundament främlingsfientlighet – vilket SD har…

Grunden är ett samhälle med socialt skyddsnät, där staten tar sitt ansvar för alla i landet, samtidigt som man ska kunna bygga sin egen lycka och alla ses som individer. Att Då ett parti som klumpar ihop individer i ”problemgruppen invandrare” och enbart vill ta hand om dem som Inte tillhör denna grupp är upprörande att de kallar sig socialkonservativa
.

Annonser

Read Full Post »

I dagens DB får Jimmie Åkesson tala ut ordentligt om hans syn på Islamism och de unga. Jimmie Åkesson menar där att lagen måste skärpas för att stävja islamistisk terror och undersöka utbredning av islamiska attityder. Det behövs en nationell handlingsplan mot islamistisk terror. Det behövs en undersökning av ungas attityder för att kunna identifiera grogrunden till islamism. Åkesson uttalar att debatten måste förändras ”Tyvärr har debatten kommit att präglas av rädsla för att säga fel saker och därmed bli anklagad för att vara fientlig mot muslimer och stämplas med epitet som islamofob.”. – Vilket han förvisso har lite rätt i.

Åkesson menar även att det råder en form av slapphänthet att man vägrar ta itu med frågan och att det är allvarligt:

 ”Säpos rapport satte fokus på problemet att personer i Sverige reser utomlands för att delta i träningsläger i terrorgruppers regi. Säpo bedömer att detta har ökat på senare tid och att detta på sikt utgör det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige. Dock konstateras det att man i dag saknar verktyg för att bekämpa detta. I Sverige är det inte som i många andra länder olagligt att delta i sådana träningsläger. Sverigedemokraterna anser att det är hög tid att regeringen täpper till detta hål i lagstiftningen. ”

 So far så låter det som en god diskussion, man behöver inte hålla med om man så inte vill. Men sen kommer Åkessons ”demonisering” av de, muslimerna. Åkesson tar då upp Ordföranden för Sveriges Muslimska råd (SMR) och at en man i hennes absoltuta närhet gripits tre gånger misstänkt för terrorism m.m. Summering av det som han säkerligen vill ska komma fram : t.om de mest respekterade muslimerna har terroristkollegor – . Kan föreställa mig ett framtida frukostbord med Jimmie Åkesson och barn som inte vill äta upp gröten ”Ät upp gröten, annars kommer muslimerna och tar dig”…

Men om vi då kort försöker granska det Åkesson faktiskt föreslår, utan att gå in närmare på argumenten för, utan göra en egen liten analys.

Egen syn på Åkessons förslag:

Åkesson föreslår alltså:  

  1. Hårdare lagar mot terrorism 
  2. Undersöka utbredning av islamism 
  3. Nationell handlingsplan mot islamism

Om vi då diskuterar att man ska ha hårdare lagar mot terrorism. DN har en faktaruta där nuvarande lagar beskrivs

Enligt den nya lagen straffas den som offentligt uppmanar till terror¬brott. Det gäller t ex budskap som manar till terrorism, som sprids via internet. Det blir även straffbart att rekrytera eller att utbilda till terrorism, t ex att ge instruktioner om tillverkning av sprängämnen som används vid terrorbrott. Den nya lagen trädde i kraft den 1 december.”

Detta tycker jag låter acceptabelt, lite svårt att upprätthålla med en god grundpraxis. Frågan är då vad är det Åkesson menar med hårdare lagar ? Detta är inte direkt specificerat från Åkesson mer än att i Sverige är det inte olagligt att utbilda sig i terrorism. Den ovan nämnda lagen motsäger där Åkessons påstående då det klart och tydligt står att det faktiskt är straffbart. Har inte Åkesson läst på ? Eller är det något mer specifikt han menar ? Det har jag ingen aning om.

 När det då gäller att undersöka utbredningen av islamism bland unga så är jag rätt övertygad om att detta görs till viss grad, men det är svårt att reda ut. Man har aktivt arbetat med skolans värdegrund, det är trots allt där många unga spenderar sin vardag och formar sin egen värdegrund och har utvärderingar. Forum för Levande Historia har som uppdrag att motverka nazism, intolerans och nu senast även kommunistiska regimers brott mot mänskligheten – en rimlig förlängning är att tala om extremism i allmänheten – att se grundkärnan. För är det inte det allt handlar om ? Extremism? Vad är egentligen skillnaden mellan en amerikansk abortmotståndare som tar extremistiska åsikter till sig och börjar mörda läkare som utför abort och en islamist som dödar otrogna ?

Att ytterligare verka för en demokratisk värdegrund grundat på alla människors lika värde, tolerans för olikheter och respekt för människovärdet är det bästa vapnet mot extremism. Sen är det inte fel att försöka kolla hur allvarligt det står till. Men detta är svårt. Den undersökning som gjordes angående ungas åsikter om nazism som chockerade dåvarande Statsminister Göran Persson så pass att Forum för Levande historia skapades har totalt sågats därefter. Likaså med UOK:s (upplysning om kommunism) som påvisade att 90% av de unga såg positivt på Stalin och kommunism (något förenklat). Så det är oerhört svårt att kolla utbredningen, men alla former av extremism, hot mot demokrati ska självfallet försöka stävjas.

Slutligen, nationell handlingsplan mot islamism. Detta känns som ett klassiskt politiskt ställningstagande. Det har, enligt mig,  alltid varit så att handlingsplaner, arbetsgrupper mot brott o.s.v är politiska redskap. Det har under lång tid funnits speciella enheter inom polisen vars uppgift är att kartlägga och hantera högerextremism, motsvarighet för att hantera vänsterextremism finns inte. Detta trots att dessa grupper står för mycket förstöring i samhället med nedbrända affärer, sabotage och mycket mer. Regering och riksdag har alltså tidigare utpekat att just högerextremister är lite extra farliga, så pass att de måste ha en speciell enhet för att hantera dem.

Det Åkesson nu vill göra är att ha en handlingsplan mot Islamism för att utpeka dem som en extra farlig grupp. Jag tycker inte man ska dra för stora växlar på detta, utan försöka sätta det i perspektiv. Det senaste jag läst var att man uppskattar att det i Sverige idag finns 250.000 personer som bekänner sig till Islam. Betydligt mer i Sverige och ändå är inte terrordåd en del av vardagen varken i USA eller Sverige. Det kommer alltid finnas extremister, oavsett vilken ideologi de väljer att vara extremist inom.

Det bästa man kan göra är att inte falla in och vilja kontrollera och få svenska varianter av ”the patriot act” i USA. Utan enträget arbeta för tolerans i samhället.

Read Full Post »

Så då är Sverigedemokraterna i regeringsställning, samtliga småpartier på högerkanten har minskat i storlek. Kampen om mittenväljaren blir tuffare och vi har en borgerlig minoritetsregering. Hotet med vänsterpartistiska ministrar ser ut att vara avvärjt, men en ännu värre verklighet har besannats. Ett främlingsfientligt parti med rötter i Bevara Sverige Svenskt-rörelsen. Men är då svenskarna främlingsfientliga, eller varför röstar de som de gör ? Jag tror att det är mer ett misstroendevotum mot etablissemanget och demokrati som helhet. Tröghet är ett demokratiskt kännetecken, likaså rättssäkerhet. I en utredning/rapport Från Peera angående svenskarnas kulturella värden, 2010, finns det en hel del intressant läsning om vem svensken egentligen är.

Så istället för att gå in i lynchmobben mot SD och dess anhängare tänker jag försöka nyansera, precis som jag gjort tidigare i mina poster rörande SD. I denna post då se vem ”svensken är”.

När svenskarna får ta fram deras topp 5 personliga värderingar så kommer Ärlighet, Familj, Humor, ansvarstagande och medlidande med på listan. Förändringar är att rättvisa och vänskap har bytts ut med ansvarstagande och respekt.

De klassiska socialistiska slagorden på valaffischer har alltså förlorat sin plats för mer traditionella värderingar. Rapporten menar, något förenklat, att allmänhetens nytta nedvärderas för den innersta cirkeln, en själv och familjen. Det finns enbart marginella skillnader om man frågor en man/kvinna, privat/offentligt anställd.

När det gäller vad ”svensken” värderar högst i samhället:

Då  är yttrandefrihet det absolut viktigaste. Andra positiva värden är fred, miljömedvetenhet, demokratisk process och mänskliga rättigheter. Med detta i bakhuvudet kan man förstå konflikten många känner och som uttrycks i media. Eller som initativtagaren till protesten på Sergels torg mot SD sade på TV. ”Självklart ska de har ätt att säga vad de tycker (red: yttrandefrihet), men de är ju rasister” .

D.v.s Yttrandefrihet är helig, men samtidigt om man inte är demokrat eller respekterar mänskliga rättigheter bör man hålla tyst. Detta är en väldigt kort sammanfattning av denna rapport, som jag reckomenderar att ni kollar igenom då den faktiskt ger en hel del intressanta tankar.

Vad kan detta förklara om SD?

Som jag skrev tidigare så kan dessa attityder förklara svenskens attityd mot SD idag som i helhet är en tuff strid mellan de som tycker man ska trycka ner SD:s yttrandefrihet p.g.a att deras åsikter är fel, de som tycker att de ska ha regeringsmakt, inflytande etc, och respektera demokratiska val. Samt slutligen de som tycker SD ska få yttrandefrihet, säga vad de vill.. men egentligen inte. Svensken har även, enligt denna rapport, gått från ett mer kollektivistiskt tänkande till ett mer individuellt perspektiv där man ser på sig själv och de allra närmaste först. Detta är kanske ett resultat av borgerligt styre, att 80-talister gjort sitt intryck på ”samhällsandan” eller någon annan förklaring. Men det innebär, trots allt, att man är ”sin egen lyckas smed”. Då finns det säkert vissa som gör kopplingen:

Tes: Man skapar sin egen lycka och rikedom -> Deras verklighet: Invandrare är fattiga och går på socialbidrag -> Konklusion, Invandrare är fattiga och går på socialbidrag för att de inte vill skapa sin egen lycka, de är nöjda med att vara det dem är.

 Detta är en väldigt felaktig bild, men en som jag stött på rätt ofta då jag diskuterat politik, följt bloggar och twittrar. Men jag tror att denna syn är på väg att förändras. Även om jag anser att man är sin egen lyckas smed, så får man acceptera att det finns spelregler, och dem är inte lika för alla. Vissa har sämre utgångsläge och behöver få stöd för att spela på lika villkor. SD:s lösning är att sparka på dem som har dåligt utgångsläge, medan jag hävdar att det bästa är att (precis som i golfen) ge dem handikapp så de kan spela på lika villkor.

Read Full Post »

Sverigedemokraternas uppmärksammade inlägg i debatten för några veckor förlöjligades och krossades av media och professorer. Tonen var att SD är dumma, och dumma människor skall man inte ta seriöst. Jag försökte att bemöta mycket av det som de säger sakligt, och det skall jag även nu göra. Jag har haft möjlighet att ta del av SD:s försvar av deras synpunkter (finns på deras hemsida) och jag har med kritiska ögon försökt granska deras försvar nu.

Det första jag vill säga är att jag är alltid skeptisk till statistiska undersökningar, vilket SD lägger mycket vikt i för att stödja deras synpunkter. Statistiska undersökningens utforming är oerhört viktigt för resultatet. Jag skulle kunna förklara hur jag menar långt och länge, men jag väljer istället att länka ett youtubeklipp till en av mina favoritserier genom tiderna, yes Minister, där de förklarar hur opinionsundersökningar går till.

Ha ovan länkade youtubeklipp i åtanke då ni läser mina tankar om SD:s försvar och undersökningar.

Allmänna försvaret

Rent allmänt så talar SD om att deras synpunkter om hur muslimer är gäller för majoriteten av muslimer, medan de som är emot SD visar att det finns de som inte är såsom SD säger. Men de minoriteter som är humanister, västerländska i synsättet o.s.v är inga som SD ser som ett hot, utan den stora majoriteten som förkastar humanism, människovärdet o.s.v. Muslimerna föder mer barn och de kommer därför på sikt vara mer i antal än svenskarna och därmed kommer den ”svenska kulturen” att dö.

Argumenten håller säkert i viss grad. Oavsett om man vill det eller ej så har det västerländska tankegodset sin bakgrund i kristendomen. Värdegrunden har formats genom Katolska kyrkan, Luther o.s.v. som hela tiden har haft den ”barmhärtige” som idealet. Vi kan kalla oss sekulära idag om vi så vill, men tankegodset finns kvar, och detta tankegods kommer inte med modersmjölken hos dem som inte växer upp i väst. Men sedan om majoriteten av muslimer är emot människovärdet eller humanism det är en annan femma som jag inte har någon fakta om, och inte heller SD och då bör man inte uttala sig om hur det är.

Statistiken som bevisar att muslimer vill ha fundamentalism

Det finns flertalet undersökningar som SD försöker bevisa att Musimer är fundamentalister, en av dem är i bokform (och jag har inte lyckats fått tag i den) men en annan är gjord av ICM och kan finnas på deras hemsida (Direktlänk)

När jag ser denna fråga så tycks jag märka att när jag kommer till frågan om Sharialager skall införas i Storbritannien eller ej så har jag en viss sinnesstämning av ”vi och dom”, där en ”Britt” är Vit och icke muslimsk, man blir alienerad av frågorna.

Majoriteten av de tillfrågade muslimerna tycker att de har blivit mer ”alienerad” fårn det brittiska samhället och det västerländska det senaste året. (Alienerad kan enkelt förklaras med ett Vi och Dom, de är inte en del av England utan en egen grupp) Likaså så tror muslimerna som tillfrågats att det är mer fundamentalism hos muslimer då än innan. Så vid det här stadiet har frågorna lett fram till att man diskuterar om muslimer är britter eller ej. Och så kommer käftsmällen.

Do you think that relations between Muslims and white, British people are getting better or getting worse?”

Frågan kanske inte låter så ofarlig. Men sätt den i ett sammanhang och tänk på vad det faktiskt står. Hur hade du som boendes i ett annat land i flera generation kanske t.om få höra frågan ”Tror du att relationen mellan muslimer och vita, brittiska invånare blir bättre eller ej”. Detta är en väldigt luddig fråga. Men det är en polaritet. Muslimer är inte Britter, därför att Britter de är Vita och icke-muslimer per definition.

Verkligheten, en Minoritet av brittiska muslimer.

Verkligheten, en Minoritet av brittiska muslimer.

Nästa fråga är om möjligt ännu mer vinklad. Frågan som ställs är ”vilken åsikt är närmast din egen”. Och alternativen man har är:

Västerländska samhället är dekadant och omoraliskt och muslimer skall försöka bringa det till ett slut, om nödvändigt med våld”

Eller

”Västerländska samhället kanske inte är perfekt men muslimer som lever i det skall leva i det och inte försöka bringa det till ett slut”

Samt att man kan vägra.

Ja, återigen här. Finns inget alternativ ”Jag är nöjd med samhället här” eller ”Jag anser att samhället inte är perfekt, men man skall försöka förändra det på demokratiska vägar” eller liknande.

För en muslim finns det alltså två alternativ. Antingen förstör man det västerländska systemet med våld, eller så gör man inget… Heder till muslimerna som dock tar åsikten att låta samhället vara (80%).

Det följer ännu mer vinklade frågor som verkligen sätter in en i en negativ stämning där bland annat 96% anser att muslimerna som gjorde terror-attacken i London gjorde fel. Enbart 1% var positiva.

Sen i slutet efter alla dessa frågor kommer frågan om Sharialagar i England. Som dessutom inte är för hela Storbrittanien utan säger om ” areas which are pre-dominantly Muslim”. Vilket jag tolkar som att man skulle kanske ha Sharialagar i Rosengård, Tensta, Rinkeby då det är mest muslimer där. C:a 40% för 40% emot.

Denna undersökning var väldigt vinklad med frågor som i mina ögon är väldigt fel ställda som leder undersökningen i en riktning. Att SD tar allvar på denna förstår jag, för de kan finna de enskilda frågorna som stödjer deras teser, men om man ser helheten så tror jag inte man har något att oroa sig för.

En annan rapport de hänvisar till är Living apart together från 2007 som jag även har läst.

Snittet är att 59% av muslimerna vill leva under brittisk lag, 28% vill leva under Sharia. Sen att man vill betyder inte att man skall göra allt för att få det. 36% av 16-24 åriga muslimer tycker att om en muslim konveterar skall han straffas med döden. (Det kan i och för sig vara oroande). 13% av de unga uttalar sig positivt om Al-Qaeda. Men det betyder inte nödvändigtvis om att de gillar allt de gör. Men muslimerna i Storbrittanien vill integreras 60% av dem vill ha deras barn i mixade skolor. 59% anser att de har mer gemensamt med icke-muslimer i Storbrittanien än muslimer utomlands. De har alltså integrerats till viss grad. De är britter i första hand.

Självklart finns det kulturella skillnader. Men det undersökningen faktiskt visar är att integrationen lyckas, men det behövs mer. De tär inget problem i det stora hela, en stor majoritet av muslimerna integreras och respekterar det brittiska samhället. Om man lyssnar på vad SD säger och uttrycker så är en majoritet av dem emot det västerländska samhället och vill krossa det. Forskningen visar motsatsen.

För att avsluta med en tanke:

Detta är kanske SD:S nya partilåt ?

Read Full Post »